Фирма Галика организира технически семинар

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2010

Представени бяха металообработващи технологии на Fritz Studer и GF AgieCharmilles


 В средата на месец април фирма Галика и чуждестранните й партньори Fritz Studer и GF AgieCharmilles бяха домакини на технически семинар. Темата на събитието бе: „Фрезова обработка, електроерозия, лазерна аблазия, кръгло шлифоване - модерни машини и технологии”. Мероприятието, насочено към студенти от машиностроителни специалности, клиенти на фирмата и технически специалисти от производствени предприятия, се проведе в ТУ-Пловдив и ТУ-Варна. Лектори на презентациите бяха инж. Адриан Шюрх, регионален ръководител Продажби във фирма Studer, инж. Томас Венги, регионален ръководител Продажби във фирма GF AgieCharmilles, инж. Георги Владимиров, инженер Продажби във фирма Галика България, и инж. Желязко Сарандев, инженер продажби във фирма Гюринг България.
Гост-лекторите представиха най-нови машини и технологии на своите компании, както и някои от иновативните идеи, все още са в процес на разработка. Господин Венги от GF AgieCharmilles постави акцент върху процесите на прецизна фрезова обработка, както и обемната електроерозийна обработка без износване на инструмента. Той презентира и новите процеси и машини за лазерна обработка с гравиране и структуриране на повърхнини и приложенията на технологията.
Господин Адриан Шюрх представи фирма Fritz Studer с кратка ретроспекция на нейната стогодишна история. Във втората част на презентацията си той запозна аудиторията с постиженията на Studer във високоскоростното цилиндрично шлифоване на профили с некръгло сечение и показа пример за приложение на хибридни машини, съвместяващи няколко операции на една установка на детайла.
В отговор на въпроса как биха оценили интереса от страна на присъстващите гости към проведеното събитие от Галика отговориха: „На поканата за семинара се отзоваха над 50 специалисти от 39 български компании и над 100 студенти. Интересът към събитието бе голям, което пролича от задаваните въпроси и обсъжданията по време на презентациите и в почивките. Активността и компетентността на българските специалисти приятно впечатлиха гост-лекторите от компаниите GF AgieCharmilles и Studer. Мненията, получени от формулярите за обратна връзка, са силно положителни, а препоръките са за разширяване на представяните технологии при следващо провеждано мероприятие”.
“В заключение единодушното ни мнение е, че събитието бе посрещнато с голям интерес и с удоволствие възнамеряваме да продължим тази традиция, стараейки се да предоставяме полезна и интересна информация на всички наши партньори и приятели”,  допълниха организаторите на събитието.
Top