Форум на Шнайдер Електрик за енергийна ефективност

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2009

Представени бяха енергийно ефективни решения за индустрията и строителството


   На 24 ноември т. г. Шнайдер Електрик България бе домакин на инвестиционен форум в Гранд Хотел София. Основна тема на мероприятието бяха възможностите за оптимизиране на капиталовите и оперативните разходи в индустриалния и строителния бранш, както и съвременните тенденции в енергийната ефективност. Специално участие във форума взеха представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Националната компания индустриални зони (НКИЗ), Камарата за енергийна ефективност и Фасилити Оптимум България.
„Целта ни е да съберем инвеститори, строителни и консултантски компании, държавни и финансови
институции, като по този начин дадем възможност за успешно сътрудничество на всички заинтересовани страни в процеса. Чрез решенията за енергийна ефективност компаниите могат да правят повече, използвайки по-малко от ресурсите на планетата. Това е изключително важно в условията на постоянно увеличаваща се необходимост от енергия в световен мащаб”, заяви в приветственото си слово Андрю Слоун, управител на Шнайдер Електрик за България, Албания, Македония и Косово.

Нормативна рамка и финансиращи институции
Законодателната рамка и практическите проблеми, свързани с реализирането на мерки за енергийна
ефективност у нас, бяха представени пред аудиторията от Костадин Сирлещов, председател на Камарата за енергийна ефективност. Антон Кобаков, старши банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), представи ролята на банката като основна финансираща институция на инвестиционни проекти, свързани с енергийната ефективност. Той акцентира върху дейността на банката, насочена в подкрепа на енергийната ефективност в България и изискванията към кандидатите за финансиране в рамките на Инициативата на ЕБВР за Устойчива енергия. Представени бяха възможностите за финансиране по два основни проекта на банката – Български фонд за енергетика и енергийни икономии (ESCO) и Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (BEERECL).

Индустриалните зони - решения в полза на бизнеса
Стратегията за изграждане на модерни и конкурентни индустриални зони, създаващи благоприятни
условия за инвестиране в нова и непозната за инвеститорите бизнес среда, бе представена от изпълнителните директори на Национална компания Индустриални зони - Валери Андреев и Кирил Николов.
Бисера Иванова, изпълнителен директор на Фасилити оптимум България и заместник председател на
Българската фасилити мениджмънт асоциация, представи същността и ефективните ползи от фасилити мениджмънта. Тя подчерта ролята на фасилити мениджмънта за въвеждане на енергийно-ефективните модели на управление в рамките на всеки сграден комплекс. Госпожа Иванова акцентира върху конкретни ползи и икономии, които се реализират от различните дейности, протичащи в рамките на един сграден комплекс, след намесата на специализирана фасилити мениджмънт компания и въвеждане на принципите и правилата на енергийна ефективност.

Реализирани проекти от Шнайдер Електрик България
В заключителната част на форума домакините от Шнайдер Електрик България представиха добри
практики за изграждане на енергийно ефективни решения в индустрията и строителството. “Шнайдер Електрик е утвърден специалист в енергийния мениджмънт и предлагането на интегрирани решения за сигурно, надеждно и ефективно електрозахранване за енергетика и инфраструктура, центрове за съхраняване и обработка на данни, обществени и жилищни сгради в международен мащаб”, заявиха от компанията. Специалистите по сградна автоматизация и енергийна ефективност Петър Георгиев и Димитър Белчев демонстрираха работещи примери, при които чрез активно отношение към мерките за енергийна ефективност могат да се спестят до 30 % от капиталовите и 40% от разходите за поддръжка. Презентацията засегна концепцията на Schneider Electric за анализ на жизнения цикъл на инвестицията в строителството, анализ на разходите, процеса на изграждане и експлоатация , както и решения за оптимизиране на тези разходи. Показаните примери се отнасяха както за изграждането на нови, така и за обновяването на инсталациите в съществуващи сгради.


Вижте още от Форум на Шнайдер Електрик за енергийна ефективност



Top