РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Галика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГаликаМерки за повишаване на енергийната ефективност

Собственият етикет BluePlus на STUDER означава:
• съхраняваща ресурси конструкция на машината;
• детайлно измерване до ниво компонент, като се взимат предвид всички форми на енергия;
• методи и симулационни процеси, които водят до оптимална конфигурация на машините за специфичния за клиента процес;
• концепции за енергийно ефективна изработка и производство;
• хидравлични и топлинни концепции с намалено използване на флуиди;
• подкрепа на машинния оператор при оптимизиране на консумацията на енергия от управлявания от него процес;
• целева оптимизация, водеща до повишаване стойността на машината с възможност за модернизиране.

Концепцията "4 BlueSteps" на STUDER се прилага за внедряване на тези принципи
Машинни елементи
Стъпка 1: Оптимален избор на машинни елементи и оразмеряване на машината
Управление на режима на готовност
Стъпка 2: Оптимизирано управление на режима на готовност спрямо изискванията на клиента
StuderTechnology
Стъпка 3: Софтуер StuderTechnology
EE4C
Стъпка 4: Концепцията EE4C е разработена съвместно с ETH Zurich/Inspire, за оптимално проектиране на машинната конфигурация по отношение на консумацията на енергия при производството на един работен детайл.

ГАЛИКА-КЛОН АД, ул. "6-ти септември" №6-Б, София 1000, Тел.: 02 / 981 09 76, Факс: 02 / 980 53 17, E-mail: office@galika.bg
www.galika.bg


Top