РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ГазтермГазтерм, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГазтермГАЗТЕРМ ООД Газови съоръжения и инсталации МТП Пловдив палата 10, щанд 10Е6 Битови разходомери Gallus G1,6 - G4 и RF1 G6 за битово газоснаб- дяване в съответ- ствие с най- строгите евро- пейски норми Мембранни разходомери ACD G10 - G16 и DZ G25 - G100 с диапазон на из-мерване от 16 до 160 м3/ч за търгов-ско и промишлено приложение Ротационни разходомери Delta G10 - G650 с диапазон на измерване от 16 до 1000 м3/ч за всички видове неагресивни газове Турбинни разходомери TZ G65 - G6500 с диапазон на измерване от 100 до 10000 м3/ч и MZ G65 - G6500 с диапазон на измерване от 100 до 10000 м3/ч Компактни коректори CORUS на база температура и налягане и Uniflo на база температура Регулатори на налягане WMR, RB 1200 RB 2000, RB 3200 RB 1700/1800 133 и 233 за битово и индустриално приложение

Top