GENERAL ELECTRIC

Фирмени публикацииИндустриални компоненти, възли, модули и материали - специално издание

GENERAL ELECTRIC | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">GENERAL ELECTRIC | Инженеринг ревю, снимка 2 class="picvatre">GENERAL ELECTRIC | Инженеринг ревю, снимка 3 class="picvatre">

General Electric представя Record Plus

Серия селективни и токоограничаващи прекъсвачи с лят корпус
Серията автоматични прекъсвачи с лят корпус Record Plus е специално разработена, за да отговори на постоянно развиващите се изисквания на пазара на защитна и комутационна електро апаратура ниско напрежение. Базирайки се на оригинален патент на GE, проектантите на гамата са разработили революционен ротационен контактен механизъм, като същевременно постигат цялостно обновление на предшестващата серия. Record Plus удовлетворява изискванията за функционалност и стандартизация в глобален мащаб - един продукт отговарящ на изискванията и изпитан съгласно IEC и NEMA. Друго характерно предмство са изключителните характеристики по отношение на токоограничаване и селективност, които гамата предлага. В голяма степен високите технически показатели се дължат на конструкцията с ротационнен механизъм на главната контактна система с двойно прекъсване на електрическата дъга при комутация. Като нагледен пример може да се посочи върховата изключвателна възможност на прекъсвача при минимални габаритни размери. Работещ като горестоящо устройство, Record Plus осигурява отлична селективност, като в същото време при изключване скоростта е два пъти по-висока от конвенционалните модели. Размерът на корпуса е един и същ независимо от изключвателната възможност, което повишава гъвкавостта при проектиране, без това да се отразява на размерите на таблото.

Пълната гама се състои от четири типоразмера, като номиналният ток достига 1600А при 150kA разривна мощност.
Типоразмер FD63/160 покрива гамата до 160А. Може да се инсталира на DIN шина заедно с други модулни компоненти, като в същото време е подходящ и за индустриални приложения. Снабден е с IPXXB клеми подходящи за директно свързване на един или два проводника със сечение до 95 mm2.
В диапазона 160-250А, серията предлага корпус FE160/250, който позволява странично монтиране до FD63/160. Оборудван е с клеми с болтова връзка, подходящи за присъединяване на кабел с кабелна обувка или директно присъединяване на шина.
Между 400 и 630А гамата е попълнена от типоразмер FG. Прекъсвачът притежава функциите и характеристиките на другите представители от серията FD и FE, като клеми за лесно свързване към шини, клемни накрайници за свързване на повече проводници или избор между алуминиеви/медни такива и др.
С номинален ток от 800, 1250 и 1600А, корпус FK е проектиран за съвместна работа с типоразмер FG400 и 630. Използват се електронни изключвателни устройства, позволяващи богата гама от функции (включително земна защита), както и многообразни приложения. При необходимост прекъсвача може да се оборудва с термо-магнитна или магнитна защита.
По отношение на изключвателните устройства, изборът е между електромеханични (термомагнитни или магнитни) или електронни (SMR1 и SMR2) защити. С изключение на корпус FD останалите типоразмери могат да бъдат окомплектовани и с двата типа устройства (FG - само магнитна защита, SMR1 и SMR2; FE - термомагнитна, магнитна и SMR1)
Покриващи диапазон от 16 до 1250А, електромеханичните изключватели се предлагат във варианти за 1, 2, 3 и 4 полюсни прекъсвачи. Разнообразието от функционални приложения включва генераторна защита и осигуряване на селективност. Оборудвани са със система за индикация (съгласно HD384), показваща причината за изключване.
Прекъсвачите Record Plus, типоразмери FE, FG и FK, могат да бъдат оборудвани с електронни изключвателни устройства във вариант за 3 и 4 полюса. Подобно на цялата гама, те са проектирани и тествани за работа при тежки индустриални условия. Диапазона от номинални токове който покриват е 25 до 1600А.
Не на последно място трябва да се отбележи комплектността на гамата и възможностите и за интеграция в системи за контрол и електроразпределение. Серията предлага пълна гама аксесоари за монтаж, свързване, и управление, възможност за интеграция в системи за АВР и е изцяло приложима в системите типово тествани табла на GE - Modula и SEN Plus.

TLL Media

GE Industrial. Consumer & Industrial
1040 София, СТЦ Интерпред, офис 419В
тел.: 02 971 4389, факс: 02 971 4384
e-mail: miroslav.marinov@ge.com


Вижте още от GENERAL ELECTRICTop