РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Глобал ТестГлобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестTESTO 340 – НОВИЯТ 4-СЕНЗОРЕН ГАЗАНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА За измерване на емисии в промишлеността • Уредът е оборудван стандартно с една O2 клетка, но могат да бъдат избрани и 3 допълнителни електрохимични клетки от следните: CO, COlow, O, Olow, O2 и SO2. • Вграден сензор за измерване на диференциално налягане и дебит • Работа с автономни батерии – 6-часова експлоатация на батериите За сервиз и поддръжка на промишлени горелки и котли • Директно визуализиране на излишък на въздух и к.п.д. • Автоматично разширяване на измервателния обхват с цел предпазване на електрохимичните клетки от претоварване с високи концентрации За оптимална настройка на стационарни двигатели • Отделно измерване на NO и NO2 • Измервания дори при високи концентрации на CO, благодарение на автоматичното разреждане на клетката с чист въздух За измервания на газови турбини • Специална NOlow клетка за ниски концентрации • Разширяване на измервателния обхват и COlow клетка ГЛОБАЛ ТЕСТ ЕООД, 1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б, тел.: 02/953 07 96, факс: 952 51 95, e-mail: office@global-test.eu www.global-test.eu

Top