РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Глобал ТестГлобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал Тест1. Новият газ-анализатор на testo визуализира графично измерените данни… ...и благодарение на новите си функции, оказва по-голяма професионална и надеждна подкрепа при редовните проверки и настройки на Вашата горивна система: ? Цветен дисплей с висока разделителна способност - допринася за ефикасния анализ на Вашата горивна система чрез графично представяне на измервателните процедури ? Лесноразбираеми символи и графики допълват визуално измерените данни на Вашата горивна система ? Нови измервателни менюта – като проверка на газ-инсталацията за плътност, например– съдействат за професионалното инсталиране, пускане в експлоатация и мониторинг на Вашата горивна система ? Функцията за диагностика на уреда използва принципа на “светофара”, с цел осъществяване на по-ясна диагностика на грешките, сензорна диагностика и визуализиране на информация за уреда (запълване на кондензатния съд и състояние на батериите). ? Логер-функция за лесно и продължително документиране на измервателния процес – напр. при измерване на диференциално налягане ?P ? Удължен живот на клетките – редуциране на средствата за консумативи, благодарение на клетките с 4 години гаранция ? Bluetooth за лесно документиране и бърз обмен на данни 2. Новият газ-анализатор testo 330 LL визуализира графично измерените данни… ...и благодарение на новите си функции, оказва по-голяма професионална и надеждна подкрепа при редовните проверки и настройки на Вашата горивна система: Измерване на димни газове… Измерените данни са представени графично чрез матрица за димни газове. В хода на измерването тя показва дали стойностите на CO и O2, както и други измервателни параметри са в допустимия обхват и следователно дали Вашата горивна система е настроена оптимално Проверката на газ-инсталацията за плътност… се състои от 4 измервания, които гарантират че е извършена цялостна проверка на газовата инсталация: тест за херметичност, тест за годност, тест за плътност на газовата арматура и тест за откриване на утечки. Измерване на тяга… След нулиране на сензора за налягане се определя диференциалното налягане между околната среда и димния газ. Благодарение на вградената технология за превключване сондата на testo 330-2 LL може да остане в димохода по време на нулиране на клетките. Измерването на CO в околната среда... е представено като опростена графика. Ако концентрацията на CO е в зеления обхват, то отчетената концентрация е допустима и аларменият праг не е превишен. Червеният обхват сигнализира за прекалено висока, недопустима концентрация на CO. Измерване на диференциално налягане ?P… След установяването на разликата в налягането, необходима за измерването, с помощта на логер-функцията проследявате измервателната крива директно на дисплея, за определен период от време. Промоция!

Top