РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестРАДАРНИ НИВОМЕРИ VEGAPULS СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО В ЗЪРНОХРАНИЛИЩА За измерване нивото на зърното в силози и бункери VEGA предлага своята серия радарни нивомери VEGAPULS. Тя предоставя на потребителя всички предимства на радарната технология на атрактивни цени: • Безконтактно измерване • Измерването не се влияе от запрашеност, от температурата на продукта, нито от шума при пълнене • Висок динамичен обхват на сензора • VEGAPULS 67 измерва ниво до 15м • VEGAPULS SR 68 - до 30м • VEGAPULS 68 - до 75м • VEGAPULS 69 - до 120м Като допълнителна защита при препълване и изпразване на силозите предлагаме подходящи нивосигнализиращи прибори за насипни мате- риали от вибрационен и капацитивен тип – серии VEGAVIB, VEGAWAVE и VEGACAP. 1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б тел.: 02/953 07 96, факс: 952 51 95, e-mail: office@global-test.eu, www.global-test.eu

Top