Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2017 • 03.11.2017

Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017
Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017
Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017
Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017
Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017
Guehring представи разширено портфолио на EMO 2017

 

Още през 2016 г. на международното изложение за металообработка АМВ в Щутгарт Guehring показа три нови системи за струговане и прорязване на канали: системите 104 и 106 за разстъргване, аксиално прорязване, струговане на резба и канали, както и системата 305 със сменяема твърдосплавна пластина с три режещи ръба за вътрешна и външна обработка.

По време на наскоро провелото се водещо техническо изложение за металообработващата промишленост ЕМО 2017 в Хановер, Guehring значително разшири своето представяне. Със своя обогатен асортимент, обхващащ почти 8000 артикула, компанията напълно отговори на очакванията на клиентите си, предоставяйки комплексен подход, включващ всички етапи на производствените процеси.

Микрообработка
При голям брой промишлености, като електротехника, медицинска техника или фина механика, се изискват приложения, които дълго време изглеждаха неизпълними. Колкото по-малки са компонентите, толкова по-големи са изискванията към прецизността, повторяемостта и рентабилността на процеса. Изисквания, които Guehring е в състояние да изпълни с новата си продуктова програма за микроинструменти.

Съществен проблем при фрезоването с малък диаметър на инструмента е отдаването на инструмента. Високите изисквания към микрообработката изискват избягване, респeктивно намаляване на предизвикваното от отдаването на инструмента отклонение в размерите. Поради това е необходимо инструментите за микрофрезоване да са остро заточени и с висока режеща способност. Високо качество на твърдата сплав, малки допуски и обезпечаване на надеждно охлаждане при експлоатацията са абсолютно необходими още при заготовката.

Високопроизводителните фрезови инструменти от Guehring получиха своето разширяване само една година след пускането им на пазара. Новите високопроизводителни фрези за грубо обработване RatioТ преминават през няколко етапа на усъвършенстване на режещата геометрия, за да се повиши драстично производителността като обем стружки, сваляни за единица време и да се удължи трайността на инструмента с до 60% спрямо сравнимите инструменти на пазара.

PIONEX - ново поколение резбоформоващи метчици
Инструментите се характеризират с нова многоъгълна форма за 30% по-малък въртящ момент. Чрез оптимизиране на мазилно-охлаждащите канали и качеството на повърхнината на многоъгълната форма, Guehring разработи специални формоващи метчици PIONEX. Чрез геометрични промени на формоващия метчик може да бъде оптимизирана контактната повърхнина между инструмента и обработвания материал.

Така с до 30% се намалява температурата в зоната на пластична деформация, въртящият момент и осевата сила, при това екстремно се увеличава издръжливостта на инструмента, изразена в обща дължината от обработени отвори.

Обработка на стоманени профили и тънкостенни детайли с HT 800 WP
Стоманените греди и профили за различни метални конструкции по правило се подготвят за монтаж върху специализирани отрезно-пробивни машини. Условията на закрепване върху тези машини често са нестабилни и пробивният инструмент трябва да компенсира тези дадености.

Адаптираната геометрия на инструмента осигурява плавен ход и сигурност на процеса пробиване. С модулния инструмент HT 800 WP Guehring предлага свредло със сменяема твърдосплавна корона като оптимално решение за обработката на греди от строителна стомана, което чрез добри центриращи характеристики осигурява плавен ход на пробиване.

Райбер за сваляне на усенъци от Guehring
Чисто и напълно автоматизирано почистване на напречни отвори, както на входове и изходи на отвори. За машинната допълнителна обработка на вход на отвор, изход на отвор и изход на напречен отвор Guehring предлага обширна стандартна програма с инструменти за почистване на усенъци, между които и EWR 100 G - първият в света монолитен твърдосплавен райбер за машинно почистване на усенъци при входове и изходи на напречни отвори.

Вместо отнемащата време и средства ръчна работа, чрез машинното почистване се съкращава обработката в напълно автоматизиран работен процес. Следващ акцент е EWR 500, който почиства из основи напречните отвори.

RF 100 Diver - оптимизиран инструмент за пробиване и фрезоване с вътрешно охлаждане
Разширяване на програмата за фрезово вкопаване под наклон, пробиване, изработване на канали, груба обработка и фина обработка. RF 100 Diver се е утвърдил сред клиентите с висока приложимост и гъвкавост.

Опашковата фреза покрива 5 технологични операции с един инструмент. Машината може да пробива, вкопава под наклон, изработва канали, да обработва грубо и фино. Освен разширението на програмата, Guеhring представя сега и иновация в областта на подаването на смазочно-охлаждаща течност: комбинираното вътрешно охлаждане за пробиване и фрезоване.

Софтуерен продукт "Tool Management"
Тази новост позволява на Guеhring да свърже в мрежа производствените халета, необходимост, наложена от факта, че класическото производство се намира в преломен етап. Индустрия 4.0 трябва да свърже промишленото производство с комуникационната и информационната техника и с това да допринесе за повишаване на производителността и гъвкавостта.

Като част от услугата "Tool Management" Guеhring предоставя на клиентите информация и данни за инструменти, което прави технологичния процес прозрачен и го оптимизира. Софтуерът е интегрирана съставна част в "Tool Management" на Guеhring.
Чрез системите на Guеhring за предоставяне на данни за инструменти новопрограмираният софтуер на "Tool Management" се допълва с преработен, по-удобен за ползване дизайн.


 

 

www.guehring-bg.net


Вижте още от Машини


Top