РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

HAAS Automation Europe, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ HAAS Automation EuropeВертикалните обработващи центри на HAAS модели Trunion, Ви дават възможност за пълна пет осна обработка на детайли със сложна форма, но също така можете да позиционирате детайлите и под почти всеки възможен ъгъл. Премахнете необходимостта от допълнителни установки и така печелите време. Ще се уверите, че вашите печалби ще се повишат. ВРЕМЕТО Е ПАРИ. В З Е М Е Т О П О В Е Ч Е И О Т Д В Е Т Е . Типична за HAAS изобретателност . Haas Automation Europe | +32 2 522 99 05 | www.HaasCNC.com | Произведено в САЩ Teximp International | Sofia | +359 (886) 156 243 | www.teximp.com Спецификациите могат да се променят без уведомяване. Не носим отговорност за печатни грешки. Машините са показани с допълнително опции.

Top