РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > ХаниуелХаниуел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелHoneywell Process Solutions решения за енергийна ефективност Honeywell предлага решения, които помагат на индустриалните производители да купуват и произвеждат енергия по икономичен и ефективен начин, да приоритизират използването на енергия, да подобрят ефективността на процесите. за да могат да посрещнат и поддържат екологичните изисквания, да станат по-енергийно ефективни, да намалят емисиите на парникови газове в световен мащаб и да подобрят цялостните бизнес резултати. Комплексните решения на Ханиуел могат да намалят потреблението на енергия в химическата индустрия с 1 до 3%, в минната индустрия от 3 до 10%, в целулозната и хартиено-преработвателната индустрия от 1 до 5%, в рафинериите и нефтохимията от 2 до 4% и при производство на електроенергия от 1 до 3%. Решенията на Honeywell за енергийна ефективност на промишлени предприятия включват:  Manufacturing Execution Systems (MES). Системите съдържат в себе си приложенията бизнес FLEX®, OptiVision® и POMSnet. Чрез тях може да се постигне подобряване на рентабилността на инсталациите. Използвайки ги персоналът работи по-ефективно, като същевременно те помагат за вземане на по-добри решения, имайки достъп до цялата информация, която е необходима. Тези приложения насочват, инициират и създават репорти в реално време, давайки обратна връзка към индустриалните системи и системите за планиране. MES системите на Ханиуел проследяват, събират, анализират изпозваната енергия от множество консуматори и сравняват тази информация с поставените цели. Това помога на предприятията да приложат единна система за управление на енергията. Advanced process Control приложенията като Profit Suite™ помагат в процеса на производство да се намалят горивните и другите енергийни разходи, свързани с него, както и да подобрят ефективността чрез постигане на максимална производителност и оптимално използване на продуктите. Пакетите за симулация на процесите като UniSim® позволяват на производителите да моделират целия работен процес. Това включва както енергийните потоци, така и доставчици, потребители, интергрирани системи за топлинна енергия. Енергийните решения за комунални и промишлени мощности включват приложения, които помагат на персонала в промишлените и комуналните електрически централи да анализират, оптимизират и диагностицират възможностите на завода за намаляване на разхода на гориво и емисиите, за увеличаване на отдадената топлинна енергия. Те спомагат работата на предприятието по време на променящите се нива на търсене на електрическа енергия по всяко време, като същевременно се гарантира гъвкава и надеждна работа с минимални непланирани прекъсвания. Решенията за мониторинг на емисиите на Ханиуел допринасят за оптимизиране и рационализиране на отчети за околната среда, намаляване на риска от незпазване на нормативните уредби. Решенията на Ханиуел Cirrus Environmental Information System, Predictive Emissions Monitoring System, regulatory support и Title V са за събиране на данни, регистриране, анализ, уведомяване и изготвяне на отчети. Burner Management System (BMS) е система, която обезпечава безопасното стартиране, работа и спирането на горивните уредби в различните зони на котела. BMS системите на Ханиуел са в съответствие с приложимите правилници и наредби (TUV, IEC 51608 и др.). Приложенията за управление на мелниците за биогорива спомагат за оптимизиране на операционните мощности на котлите и постигане на максимална ефективност при производство на пара. Това води до по-добрата енергийна ефективност. За контакти: Ханиуел ЕООД София 1528, бул.”Христофор Колумб” N 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 1 тел. 02/ 40 20 900, факс, 02/ 40 20 990 http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/default.htm

Top