РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2022 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2022 > HASCOHASCO, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ HASCOPrecision
for
Mouldmaking.


▪ Стандартизирана и модулна

система

▪ Бърза конфигурация посредством
дигитален асистент

Повече от 100 000 стандартизирани
висококачествени елементи
определят HASCO като надеждния
широкоспектърен доставчик
при модерното инструментално
производство.


www.hasco.com

 

 


Top