РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > ХЕРБОРНЕР ПУМПТЕХНИКХЕРБОРНЕР ПУМПТЕХНИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХЕРБОРНЕР ПУМПТЕХНИКХибридната помпа WATERblue–Н - нов етап в развитието на техниката за аква атракциони Симбиозата от пластмаса и метал е извънредно преимущество на цялата система Хибридната технология използва различни материали и едновременно с това осигурява значително подобряване на цялата помпена система. WATERblue–Н е оптимално пригодена за циркулационните съоръжения на водните развлекателни комплекси. WATERblue–Н се отличава с редица характеристики, сред които: -компактност; -конструкция с намалено тегло; -по-висока устойчивост на пластмасовите детайли, издържащи до 3 атмосфери; -дълъг живот без големи разноски за поддръжка. Оптималното тегло на WATERblue-H разширява възможностите за приложение на новата серия помпи. Така хибридните помпи са подходящи както за приложение в плувните басейни и водните атракциони, така и в корабната техника. В сравнение със съществуващите приложения на пластмаса в помпите, новата технология на Херборн предлага редица предимства: - WATERblue-H е много по-надеждна и функционална, благодарение на интелигентната си конструкция. - Разходите по почистването на филтрите на помпите спадат поради по-големия обем на филтъра, достигащ 2400 см3. - Уникалната конструкция на корпуса от цяла отливка с вграден повдигащ механизъм прави свалянето на филтъра лесно. - Оптималният избор на материала прави WATERblue-H икономически крайно добро техническо решение за развлекателните плувни басейни Хибридните помпи на Херборнер Пумпентехник могат да се съоръжават с: - високоефективния IE2 мотор; - енергийноефективния PM (мотор с постоянни магнити); - еднофазен мотор до 2,2 кват или NEMA мотор.

Top