РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ХИДАКХИДАК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХИДАКВърхови технологии от HYDAC POWER IS SKY-HIGH WITH HYDAC - под това емблематично мото бе извършен уникалният по рода си монтаж на три ветрени генератора при височина от 240 m между двете кули на Световния търговски център в Манама, столицата на Бахрейн. Всеки от роторите е с диаметър 29 m и задвижва турбините с честота до 38 оборота в минута. Цялото електроенергийно съоръжение е част от футуристична архитектурна композиция и произвежда до 1,2 GWh ток годишно. За съжаление високата температура на околната и работната среда натовариха до максимум генераторите, хидравликата и процесите на смазване. Дългогодишният опит на HYDAC International се оказа ключов в решаването на този критичен проблем. Към всеки ветрен генератор бе присъединена мощна система за смазване и охлаждане. Повече информация за охлаждащите системи на HYDAC - водомаслени и въздушно-маслени охладители, пластинчати топлообменници, модули за комбинирано охлаждане и филтриране и други можете да намерите на адресите ни в интернет: www.hydac.bg и www.hydac.com. НОВ ОФИС: ХИДАК ЕООД - централен офис 1528 София, ул. Мюнхен 14 Бизнес парк Искър-Юг Тел.: 02/ 970 6000, 970 6060 Факс: 02/ 970 6075

Top