РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хидротек, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХидротекHYDROTECH

ХИДРАВЛИЧНИ ПОМПИ
ЗЪБНИ
БУТАЛНИ
ПЛАСТИНКОВИ, РЕГУЛИРУЕМИ И НЕРЕГУЛИРУЕМИ

ХИДРАВЛИЧНИ ФИЛТРИ
СЛИВНИ
В ЛИНИЯ
НАПОРНИ
ВРЪЩАЩИ
СМУКАТЕЛНИ

ХИДРАВЛИЧНИ КЛАПАНИ
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ
ЗА НАЛЯГАНЕ
ПОДПОРНИ
ЗА ДЕБИТ

ХИДРАВЛИЧНИ АГРЕГАТИ

6100 Казанлък, бул. Розова долина 67
тел.: +359 431 83121, факс: +359 431 63021
info@hydrotech-bg.com, www.hydrotech-bg.com


Top