РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Химкомплект Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Химкомплект ИнженерингХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

ДРОБИЛКИТЕ MUFFIN MONSTER
ДОКАЗАНА НАДЕЖНОСТ В ЗАЩИТА НА
ПОМПИ И ПОСЛЕДВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ
В КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ
СТАНЦИИ И ГРАДСКИ ПСОВ –


ПОДДРЪЖКА БЕЗ ПРОБЛЕМИ!

тел.: +359 2 822 94 51
e-mail: market@chimcomplect-eng.bg
www.chimcomplect-eng.bg


Top