РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ифм eлектроник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ифм eлектроник НОВИТЕ СЕНЗОРИ ЗА ПОТОК ОТ СЕРИЯТА SD 

Новият поточен снезор за следене на сгъстен въздух
се отличава многократно спрямо предходните.Той не само има вграден температурен датчик, но също така има сензор за налягане, който позволява на потребителя да прочете едновременно четирите стойности на процеса (обема на поток, налягане, температура и общото количество въздух), в следствие на което да оптимизира производството. Интегрирането на няколко параметъра за измерване само в един сензор не само спестява значителни разходи за хардуер (сензор за налягане, температурен сензор, кабели и входни карти), но също така и разходи за монтаж и поддръжка.

Предимства спрямо останалите
› Надеждност на процеса чрез следене на налягането, температурата и обемния поток в един дисплей.
› Намаляване на разходите чрез проследяване на енергията, мониторинг на течове и ориентирана към процесите поддръжка на филтърната система.
› Пестене на време поради ниската степен на окабеляване, поддръжката и сложността на инсталацията.
› Възможно най-доброто съотношение на пазара между предлагани цена и качество.


www.ifm.com

ифм електроник ЕООД
1202 София, България
ул. Клокотница 2А
Бизнес център ИВЕЛ
тел.: 02/ 807 59 69
GSM: 087/ 885 01 50, 0896 87 38 70, 0899 88 75 75
факс: 02/ 807 59 60
e-mail: info.bg@ifm.com

 


Top