РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > ифм електроникифм електроник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ифм електроникСИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ И ДИАГНОСТИКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ВИБРАЦИИ, ДИСБАЛАНС И СЪСТОЯНИЕ НА ЛАГЕРИ, РАЗРАБОТЕНА СЪВМЕСТНО С ВАЙТЕХ СТИИЛ ? ЦЕЛИ ? Постоянна защита на машините ? Намаляване на разходите за подръжка ? Ранно планиране на ремонтите ? Анализ чрез документиране на повредите ? Избягване на непланирани престои ? Удължаване живота на машините СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН СОФТУЕР, ПОЗВОЛЯВАЩ: ? СЛЕДЕНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА: ? Състоянието на лагерите, вибрации, дисбаланс ? Запис на събития ? Ethernet interface / OPC interface ? Възможност за следене на до 24 точки на място или в контролната зала ? Най-важните показатели са постоянно на екран ? Възможност за персонализиране, според нуждите на всеки клиент ИФМ Електроник еоод, 1202 София / България, ул. Клокотница 2А, Бизнес център ИВЕЛ, тел.: 02/807 59 69, факс: 02/807 59 60, e-mail: info.bg@ifm.com, www.ifm.com

Top