РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Индуматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИндуматикINDUMATIC

 

• Пневматични ръчни инструменти за асемблиране
• Електрически ръчни инструменти за асемблиране
• Пневматични отвертки за вграждане за автоматизирано производство
• Електрически oтвертки за вграждане за автоматизирано производство
• Машини за асемблиране

 

 

ИНДУМАТИК ООД

9020 Варна, бул. Република 97

тел./факс: +359 52 500 880

мобилен: +359 878 738 277

office@indumatic.com

 

www.indumatic.com


Top