РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИНТЕЛИПАУЪР, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНТЕЛИПАУЪРIntellipower Ltd. | www.intellipower.bg | office@intellipower.bg | +359 888 435159

НАЙ-ЛЕКИТЕ И КОМПАКТНИ 24 KN ПРЕСОВИ МАШИНИ

ПРЕСОВА
МАШИНА
RP 240
Пистолетна
ръкохватка
за перфектен
контрол

ПРЕСОВА
МАШИНА
RP 241
Право тяло
за достъп
в тесни
пространства

БЪРЗО ПРЕСОВАНЕ
ЗА ПО-МАЛКО ОТ 4 СЕК.

БЪРЗО ПРЕСОВАНЕ
ЗА ПО-МАЛКО ОТ 4 СЕК.

СЕРВИЗЕН ИНТЕРВАЛ
След 32000 цикъла!

2* 12 V ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ
*на 22 mm CU


Top