Рекламни публикации на Интер Експо Център

Начало > Рекламни публикации на Интер Експо ЦентърИнтер Експо Център

международно изложение

за машини и технологии

в металообработката

MACHTECHINNOTECH EXPO1-4.10.2024

... още
Интер Експо Център

info@bulgaria.messefrankfurt.comTel. +359 2 9655321

light+building3 – 8. 3. 2024Frankfurt am Main

Технологии истроителни услугив хармония!Бъдещето на автоматизацията,работата в мрежа и изкуственияинтелект. Открийте потенциалитезаедно с изложителите и експертитеот индустрията.Водещият световен търговскипанаир за осветление и технологиив строителните услуги.

... още
Интер Експо Център

мeждyнapoднuuзложенuяИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

МЕСОМАНИЯ

БУЛПЕК

ПЪТЯТ НА

МЛЯКОТО

ИНТЕРФУД& ДРИНК

SPIRITSSHOWMEATMANIADAIRY ЕХРОSOFIABULPEKINTERFOOD& DRINK

08-11НОЕМВРИ2023foodexh ibltions.bg

... още
Интер Експо Център

03.10 - 06.10.2023MACHTECH & INNOTECH EXPO

Международно изложение за индустриални машини, оборудване и иновационни технологииИнтер Експо Център

machtech.bg

... още
Интер Експо Център

межународно uзложенuеза машuнu u технологuu вметалообработкaтa

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

machtech.bg

MACHTECH &INNOTECH ЕХРО

3-6.10.2023

... още
IEC Маштех

межународно uзложенuеза машuнu u технологuu вметалообработкaтa

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

machtech.bg

MACHTECH &INNOTECH ЕХРО

3-6.10.2023

... още
Интер Експо Център

международно изложение за индустриални машини и технологииИНТЕРЕКСПО ЦЕНТЪР

machtech.bg

MACHTECH &INNOTECH EXPO13-16.09.2022

... още
Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

междyнapogнu uзложенuяfood- exhibltions.bg

МЕСОМАНИЯСВЕТЪТ НАМЛЯКОТОБУЛПЕКСАЛОН НАВИНОТОИНТЕРФУД& ДРИНК

MEATMANIAТНЕ WORLDOF MILKBULPEKSALONDU VININTERFOOD& DRINK

... още
Интер Експо Център

международно изложение за индустриални машини и технологииИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

machtech.bg

MACHTECH &INNOTECH EXPO13-16.09.2022

... още
Интер Експо Център

Международнu uзложенuяfood - ехhiЬitiоns.bgИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

МЕСОМАНИЯ

СВЕТЪТ НАМЛЯКОТО

БУЛПЕКСАЛОН НАВИНОТО

ИНТЕРФУД& ДРИНК

MEATMANIA

ТНЕ WORLDOF MILK

BULPEK

SALONDU VININTERFOOD& DRINK

29.09-02.10.2021

... още
Интер Експо Център

международни изложенияИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪРМЕСОМАНИЯСВЕТЪТ НА МЛЯКОТОБУЛПЕКСАЛОН НА ВИНОТО4 - 7.112020ИНТЕРФУД& ДРИНК

ФАКТ И ЦИФРИ 2019 *550+ БЪЛГАРСКИИ ЧУЖДЕСТРАННИУЧАСТНИЦИ1200+ ПРЕДСТАВЕНИБРАНДА6 ИЗЛОЖБЕНИЗАЛИ200+ НОВИИЗЛОЖИТЕЛИ25 000+ПОСЕТИТЕЛИfood-exhibitions.bg

* Информацията е о бща за и зложби МЕСОМАНИЯ,СВЕТЪТ Н А МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО,ИНТЕРФУД & ДРИНК, #RETAIL SHOW

... още
Интер Експо Център

международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

machtech.bgMACHTECH &INNOTECH EXPO

9 - 12 Ю Н И2 0 2 0

... още
Интер Експо Център

MACHTECH &INNOTECH EXPO6 - 9 А П Р И Л2 0 2 0международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

machtech.bg

... още
Интер Експо Център

MACHTECH &INNOTECH EXPO6 - 9 А П Р И Л2 0 2 0международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

machtech.bg

... още
Интер Експо Център

8 – 13. 3. 2020Frankfurt am Main

20 години

light+building

Ефикасност истроителниуслуги: устойчивопартньорство.

Повишена стойност, намалени разходии повече ефективно строителство.Открийте ориентирани към бъдещеторешения, като прогнозна поддръжка –актуална за целия сектор на недвижимиимоти.

Connecting. Pioneering. Fascinating.info@bulgaria.messefrankfurt.comТел. +359 2 965 53 21messe frankfurt

... още
Интер Експо Център

8 - 13.3.2020Frankfurt am Main

light+building

Технология,която свързва.

Интелигентни градски решения,свързаност и семпли технологии.Модернизирайте вашите сградисъс съвременни интелигентни инфраструктури и иновационни енергоефективнирешения. На Light + Buildingпроизводителите показват напредъкав технологичните разработки.

Connecting. Pioneering. Fascinating.

info@bulgaria.messefrankfurt.comТел. +359 2 965 53 21

... още
Интер Експо Център

MAC H T E C H & I N N O T E C H E X P O1 5 – 1 8 А П Р И Л2 0 1 9

международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

www.machtech.bg

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

... още
Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНTЪР

M A C H T EC H &I N N O T E C H E X P O1 5 – 1 8 А П Р И Л2 0 19

международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

www.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНTЪР

W A T E RT E C H E X P O6 – 8 М А Р Т2 0 1 9международноизложениеза индустриално ипублично управлениена водите

www.watertech.bg

... още
Интер Експо Център

W A T E RT E C H E X P O6 – 8 М А Р Т2 0 1 9

международноизложениеза индустриалнои публичноуправление наводите

www.watertech.bg

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

... още
Интер Експо Център

MAC H T E C H & I N N O T E C H E X P O1 5 – 1 8 А П Р И Л2 0 1 9

международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

www.machtech.bg

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

... още
Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНTЪР

W A T E RT E C H E X P O6 – 8 М А Р Т2 0 1 9международноизложениеза индустриално ипублично управлениена водите

www.watertech.bg

... още
Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНTЪР

M A C H T EC H &I N N O T E C H E X P O1 5 – 1 8 А П Р И Л2 0 19

международноизложениеза индустриалнимашини итехнологии

www.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

Пълния текст на статията може да намерите тук

... още
Интер Експо Център

Изложенията ISH по света

Отговорното използване на ресурсите еглобална мега-тема, както от икономическа,така и от екологична гледна точка. Вдопълнение, стремежът на потребителитекъм самостоятелност непрекъснатонараства. Месе Франкфурт предлага четириспециализирани търговски изложения – вобластта на водопроводната, енергийнатаи климатичната технологии, както иинтелигентния строителен контрол.

www.ish.messefrankfurt.com

Франкфурт, Германия11 – 15 март, 2019(Ново: понеделник – петък)

Пекин, Китай6 – ... още

Интер Експо Център

Изложенията ISH по света

Отговорното използване на ресурсите еглобална мега-тема, както от икономическа,така и от екологична гледна точка. Вдопълнение, стремежът на потребителитекъм самостоятелност непрекъснатонараства. Месе Франкфурт предлага четириспециализирани търговски изложения – вобластта на водопроводната, енергийнатаи климатичната технологии, както иинтелигентния строителен контрол.

www.ish.messefrankfurt.com

Франкфурт, Германия11 – 15 март, 2019(Ново: понеделник – петък)

Пекин, Китай6 – ... още

Интер Експо Център

Международниизложения07–10 НОЕМВРИ 2018

САЛОН НА ВИНОТОСВЕТЪТ НА МЛЯКОТОСИХРЕМЕСОМАНИЯБУЛПЕКИНТЕРФУД & ДРИНК

www.food-exhibitions.bg

... още
Интер Експо Център

В О Д АС О Ф И Я2 7 – 2 9 М А Р Т20 1 8

международноизложениеза води и воденмениджмънт

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

... още
Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

международно изложение за индустриални машини и технологии

MACHTECH & INNOTECH26 – 29 МАРТ

... още
Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

международно изложение за води и воден мениджмънт

ВОДАСОФИЯ27 – 29 МАРТ

... още
Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

MACHTECH & INNOTECH26-29 МАРТ2018

международно изложение за индрустриални машини и технологии

... още
Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

международно изложение за води и воден мениджмънт

ВОДАСОФИЯ27 – 29 МАРТ

... още
Интер Експо Център

18 – 23. 3. 2018Frankfurt am Main

light + buildingНай-голямото в света търговско изложение за осветление и сградни инсталации

Умни и удобни: Същността на сградите

Нашето ежедневие става все по-зависимо от смарт технологиите и цифровизацията.Разберете от първа ръка как интелигентите сгради се превръщат в ключови елементи за умните градове – на Light + ... още

Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

MACHTECH & INNOTECH26-29 МАРТ2018

международно изложение за индрустриални машини и технологии

... още
Интер Експо Център

В О Д АС О Ф И Я2 7 – 2 9 М А Р Т20 1 8

международноизложениеза в оди и в оденмениджмънт

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

... още
Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

международно изложение за индустриални машини и технологии

MACHTECH & INNOTECH26 – 29 МАРТ

... още
Интер Експо Център

18 – 23. 3. 2018Frankfurt am Main

light + buildingНай-голямото в света търговско изложение за осветление и сградни инсталации

Умни и удобни: Същността на сградите

Нашето ежедневие става все по-зависимо от смарт технологиите и цифровизацията.Разберете от първа ръка как интелигентите сгради се превръщат в ключови елементи за умните градове – на Light + ... още

Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

международно изложение за води и воден мениджмънт

ВОДАСОФИЯ27 – 29 МАРТ

... още
Интер Експо Център

ИНТЕРЕКСПОЦЕНТЪР

международно изложение за индустриални машини и технологии

MACHTECH & INNOTECH26 – 29 МАРТ

... още
Интер Експо Център

Международно изложение

Machtech Innotech

Индустриални машини, оборудване и технологии 4 - 7 април 2017

www.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

11-о ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

ВОДА СОФИЯ

4 - 6 април 2017

Интер Експо Център • IECwww.watersofia.com

... още
Интер Експо Център

Международно изложениеMachtech Innotech4-7 април 2017

Индустриални машини, оборудване и технологии

www.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

11-о международно изложение за управление на водитеВОДА СОФИЯ4 - 6 април 2017www.watersofia.com

... още
Интер Експо Център

Международно изложениеMachtech InnotechИндустриални машини, оборудване и технологии 4 - 7 април 2017www.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

11-о международно изложение за управление на водитеВОДА СОФИЯ4 - 6 април 2017www.watersofia.com

... още
Интер Експо Център

Международно изложениеMachtech Innotech4-7 април 2017Индустриални машини, оборудване и технологииwww.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

Международно изложениеMachTech Innotech4 - 7 април 2017Индустриални машини, оборудване и технологииwww.machtech.bg

... още
Интер Експо Център

Automechanika 2016 - технологични идеи и опит на световно нивоAutomechanika Frankfurt е водещото световно автоизложение, място за иновации на пазара на автомобили и резервни части за автомобили. Automechanika Frankfurt дава възможност на водещите световни производители и нови компании в областта да се срещнат и да обменят бизнес и технологичен опит. ... още

Интер Експо Център

Международно изложение ВОДА СОФИЯ5 -7 април 2016

... още
Интер Експо Център

44-о Международно B2B Изложение5 - 8 април 2016• КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА• ЛАБОРАТОРНО И АНАЛИТИЧНО ОБОРУДВАНЕ• ИНДУСТРИАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР• ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА• СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА7 април – b2b MatchMaking - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестраннифирми. Срещите се ... още

Интер Експо Център

Международно изложение ВОДА СОФИЯ5 -7 април 2016

... още
Булгарреклама
специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 11-13 март 2015 www.watersofia.com ... още
Булгарреклама
индустриална В2В изложба 11-13 март 2015 Машини Индустриално оборудване Иновативни технологии www.machtech.bg ... още
Агенция Булгарреклама
специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 11-13 март 2015 www.watersofia.com ... още
Агенция Булгарреклама
cпециализирана изложба ВОДА СОФИЯ 11-13 март 2015 ww.watersofia.com ... още
Агенция Булгарреклама
индустриална В2В изложба 11-13 март 2015 Машини Индустриално оборудване Иновативни технологии www.machtech.bg ... още
Агенция Булгарреклама
индустриална В2В изложба 11-13 март 2015 Машини Индустриално оборудване Иновативни технологии www.machtech.bg ... още
Агенция Булгарреклама
cпециализирана изложба ВОДА СОФИЯ 11-13 март 2015 ww.watersofia.com ... още
Агенция Булгарреклама
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ БУЛКОНТРОЛА 28-30.05.2014 ВОДА СОФИЯ www.iec.bg ... още
Агенция Булгарреклама
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 19-22.03.2014 www.buildingweek.bg ... още
Агенция Булгарреклама
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 19-22.03.2014 www.buildingweek.bg ... още
Агенция Булгарреклама
SOFIA LOG EXPO 19-22.03.2014 логистика, дистрибуция, складова техника и оборудване ... още
Агенция Булгарреклама
ИНДУСТРИАЛНА b2b ИЗЛОЖБА 2014 ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, СОФИЯ 5-7.03.2014 ... още
Агенция Булгарреклама
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 19-22.03.2014 www.buildingweek.bg ... още
Агенция Булгарреклама
Българска строителна седмица 20-23.03.2013 интер експо център ... още
Агенция Булгарреклама
специализирани изложби 7 - 10 ноември 2012 МЕСОМАНИЯ СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО БУЛПЕК САЛОН НА ВИНОТО ИНТЕРФУД И ДРИНК БИО ЗОНА www.iec.bg ... още
Агенция Булгарреклама
специализирани изложби Булконтрола Бултерм 13-15 април 2011 интер Експо център IEC www.IEC.bg ... още
Агенция Булгарреклама
специализирани изложби булконтрола бултерм 13-15 април 2011 Интер Експо Център www.iec.bg ... още
Агенция Булгарреклама
Международна специализирана изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 08-12,03,2011 Интер Експо Център - IEC За безплатно посещение - регистрирайте се на www.expo-bbw.com ... още
Агенция Булгарреклама
Международна специализирана изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 08-12,03,2011 Интер Експо Център - IEC За безплатно посещение - регистрирайте се на www.expo-bbw.com ... още
Агенция Булгарреклама
Международна специализирана изложба MachTechExpo 26-29 май Мшини, техника, оборудване, окомплектоващи изделия, отливки ... още
Top