РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > Интертех АутомейшънИнтертех Аутомейшън, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интертех АутомейшънWireless Sensor Networks … for real world applicationsWirelessHART is a solution!Инструменти за: • избор на приложение • пресмятане живота на батерията • мрежов дизайн • интегриране на документиНашите услуги: • обучение • проучване на място • инжeнеринг ИНТЕРТЕХ АУТОМЕЙШЪН ООД София 1766, жк. Младост 4, Бизнес парк София, сграда № 2, ет. 5 тел.: 02/9769 666, факс: 02/9769 660, service@intertech-automation.com

Top