РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интертест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнтертестУСТРОЙСТВА ЗА СИГНАЛИЗИАЦИЯ
И ИНДИКАЦИЯ

EES

СВЕТОДИОДИ / ПРОЗОРЦИ С ПОДСВЕТКА

• Дву- или многоцветни светодиоди
• Индивидуално конфигуриране
• Бързо и лесно конфигуриране
  без инсталиране на софтуер
• Опционално добавяне на релета повторители
• Опционално резервиране на захранването
• Разнообразно захранващо напрежение
  20-250V AC/DC

УСТРОЙСТВА С КОМУНИКАЦИЯ

• Интегриран Web-Server
• Комуникационни протоколи:
IEC 61850
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
Modbus RTU
CS 31

Представител за България
Интертест ООД
Electrical Engineering and Commissioning

Пловдив
ул. "Архитект Камен Петков" № 62, етаж 0, офис Интертест
тел. + 359 883 555 287
i.popov@intertest.bg
www.intertest.bg

 Top