Интервю с Аспарух Банков, управител на СИАД България

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

Уважаеми г-н Банков, Групата СИАД присъства активно на пазара на технически газове в над десет европейски страни. Разкажете накратко за историята и структурата на италианската компания?
Нашата компания е основана през 1927 г. в Бергамо, близо до Милано – сърцето на индустриална Италия. С годините се превръща в една от най-важните компании в областта на индустриалните газове в Италия.

Фирмата произвежда, продава и доставя цялата гама от технически, специални, медицински и хладилни газове, както и смеси за хранително-вкусовата индустрия, със съответните услуги, машини и съоръжения за производство и дистрибуция. В тази връзка в Групата СИАД влизат: SIAD Macchine Impianti, която проектира, произвежда и инсталира по целия свят компресори и инсталации за разделяне на въздуха (ASU), Italargon, която произвежда роботизирани станции за рязане и заваряване, ESA Pyronics International и TPI Tecno Project Industriale, произвеждащи съответно съоръжения за индустриални горивни процеси и за пречистване и извличане на въглероден двуокис и за добив на газове с висока чистота.

Освен в Италия и България, Групата СИАД присъства и в още 11 държави: Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения, Босна, Хърватска, Сърбия, Украйна и Русия.

Откога съществува представителството в България и в кои сектори работят основните Ви клиенти?
СИАД присъства на българския пазар от началото на 90-те години, а СИАД България е регистрирана през 1996 г. Техническите газове имат приложения във всички сфери на индустрията, както и в здравеопазването, затова имаме възможно най-разнороден портфейл от клиенти. Някои от тях са големите и значителни компании от металургията, машинообработването, производители на метални конструкции, предприятия от хранително-вкусовата индустрия, компании от енергетиката, както и техните партньори, които се занимават с поддръжката им, държавни и частни лаборатории, медицински институти, както и частни клиники и това е само една част. Другата хубава черта на нашия бизнес е, че непрекъснато създаваме възможности за нови приложения на техническите газове. С помощта на колегите ни от Отдел за развитие на приложни технологии във всички сфери на индустрията в Италия можем да оптимизираме различни технологични процеси на клиентите ни, разширявайки по този начин сферата на присъствие на СИАД България в националната индустрия.

Кои са приоритетните индустриални сектори за СИАД България през тази година и защо?
Това са здравеопазването, хранително-вкусовата индустрия, най-модерно оборудваните предприятия за обработка на метали (лазерни и плазмени технологии), както и лаборатории и научни центрове. Здравеопазването, защото там се развиват много авангардни технологии и методологии, в които СИАД, чрез своята фирма SIAD Health Care – друг член на Групата, притежава значителен опит и ноу-хау, например тъканните банки, различните окситерапии и пр. В хранително-вкусовата промишленост все по-широко се разпространява нуждата от здравословно съхранение на органолептичните качества на хранителните продукти и напитки. Освен това, редица производствени процеси в тази индустрия се нуждаят от технически газове. Относно процесите на обработка на метали: редица малки и средни предприятия в България се оборудват с машини от последно поколение за рязане и заваряване (лазерни и плазмени технологии). Ние от СИАД имаме огромен опит в тази сфера и не без известна гордост бих казал, че имаме големи успехи в този вид партньорство. И накрая лабораториите: най-високата гама в нашия бизнес са чистите газове и смеси, както и калибриращите такива. Тяхното производство е висш пилотаж и ние притежаваме в производствения си комплекс близо до Бергамо една от водещите лаборатории в Европа, където произвеждаме тези продукти.

Как е организирана логистичната Ви дейност и могат ли клиентите на СИАД България да разчитат на бързи доставки в цялата страна?
Имаме над 20 дистрибутора из цялата страна, така че покриваме цялата територия на страната. Всеки дистрибутор разполага със собствен транспорт, с който доставя на клиентите в своя район. Всички работим в единна информационна среда, което е много важно. За големите клиенти, които потребяват газовете в криогенно (течно) състояние, бих казал, че имаме перфектна организация от централния ни офис. И не на последно място – човешкият фактор. Разполагаме с изключително добър логистичен мениджър, с много опит в нашия бизнес. Това е логистичната амалгама на СИАД България.

Какви предизвикателства поставя пред Вас работата във висококонкурентна среда и как се справяте с тях?
Предизвикателствата мога да разделя на две основни групи. Първата група идва от икономическата конюнктура в страната, белязана от ударите на кризата. Втората група идва от конкурентната култура и етика в нашия сектор.

Предизвикателствата, които идват от трудностите на нашите клиенти в условия на криза, се изразяват в спонтанното поставяне винаги на първо място на фактора цена–разход. За съжаление, по този начин се губят от хоризонта редица възможности за развитие, които в малко по-дълъг период биха се възвърнали под формата на по-висока ефективност и конкурентоспособност. В това отношение ние, както винаги, се опитваме да бъдем партньор и съветник - много често в ущърб на нашите финансови интереси. Философията ни е, че дългосрочното мислене ще се възвърне под формата на ползи както за клиента, така и за нас.Тук е отговорът и на втория въпрос – конкуренцията. Целта ни е да сме по-добри от останалите участници не посредством предлагане на най-ниските цени, а с развиване на партньорски отношения и преливане на компетентност и дългосрочна полза.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top