Интервю с г-н Ивайло Вакавлиев, управител на ОМИМ

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2011

Начинът на мислене на клиентите ни се промени много за последните 16 години

Ивайло Вакавлиев, управител на ОМИМ - Офис за минна индустрия и металургия, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Вакавлиев, бихте ли представили на читателите на сп. Инженеринг ревю фирма ОМИМ – Офис за минна индустрия и металургия?
ОМИМ стартира през 1993 година. В този период техническият парк и технологиите в минните предприятия бяха изключително остарели както физически, така и морално. Фирмите се задъхваха от чести ремонти, скъпа поддръжка на амортизирано и неефективно оборудване, харчеха много пари за електроенергия и консумативи, т. е. поддържаха нерентабилни производства. В този контекст, ОМИМ предложи технически и технологични решения на българския индустриален пазар, които бяха много добре приети от нашите местни партньори. От самото начало на дейността си предлагаме оборудване само на водещи световни производители. Това са компании с много богат опит, качествена техника и голям инженерингов потенциал.
С какъв тип оборудване стартирахте дейността си и как разширихте предлаганата гама?
Първото оборудване, което внесохме, бяха шламови помпи. В рудници като Елаците и Асарел-Медет заменихме произведените по стара съветска концепция помпи, чиито бързоизносващи се части изкарваха по около месец. Модерните, качествени и високоефективни помпи, които предложихме, работят без подмяна на части понякога и до 12-14 месеца. Сред продуктите, към които клиентите ни проявиха голям интерес в началото, бяха и облицовките за топкови и автогенни мелници, от които предлагаме гумени и метални модели с най-разнообразен дизайн, увеличаващ ефективността на смилането и намаляващ консумираната електроенергия. По-късно се откри пазар за други консумативи като армирани маркучи, контролно-измервателни прибори и техника. През 2004 година доставихме основното оборудване в реконструкцията на флотационния цех в Асарел-Медет, с най-големите за тогава флотационни клетки в северното полукълбо – 160 m3. През 2009 г. доставихме инсталация за извличане на молибден в Елаците. Участвахме в разработването на проект за извличане на злато чрез цианидизация. Сега вече работим и по инженеринговата част на някои проекти, като наши клиенти са Марица Изток 2, Аурубис, Челопеч Майнинг, Кариерите Балша, Ескана и много други. В момента предлагаме пълна гама оборудване за рудопреработка от етапа на смилане до натоварването на готовия продукт. Същото важи и за оборудването за добив и преработка на инертни материали.
Какво е мнението ви за настоящата ситуация в българската минна и добивна индустрия? С какви проблеми основно се сблъскват участниците в сектора?
Манталитетът на хората и на компаниите се промени много за последните 15 -16 години. Сега вече оценката на едно оборудване отразява не само цената му, а също така неговата ефективност в дългосрочен план, стойността на ремонтите, времепрестоя за поддръжка и др. В тази връзка, работата ни е по-лесна, защото работим в една много по-интелигентна среда, отколкото започнахме. Държавната администрация остава мудна, законът за обществените поръчки в сегашния си вид също създава пречки както за възложители, така и за изпълнители. Намирам, че по отношение на съдебни спорове и казуси с пиратското производство на дадени детайли и продукти, например, законодателството е такова, че съдилищата работят по-скоро бавно и неефективно.
Разкажете за някои от технологичните иновации, които предлагате, и за тяхното приложение?
Една от последните революционни тенденции е подмяната на хидроциклоните в мелничния цикъл на обогатителните фабрики. Макар да смущава много проектанти, тази идея се утвърди през последните 3-4 години и сега все повече мини по света премахват хидроциклоните и ги заменят с високоефективни сита. ОМИМ е изключителен представител за България на компанията, която разработи тези сита, и вече сме в ход на реализация на първия проект в България. През есента на 2011 ще проведем индустриален тест в Асарел-Медет с такива сита. Статистиката сочи, че компаниите, които въведат тази иновация, повишават общата си ефективност с 10-15%. Надяваме се тези цифри да се потвърдят и при нас, тъй като това ще ни даде нова посока на развитие.




Top