Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2010

Трябва да изградим инфраструктура, работеща безпроблемно и ефективно десетилетия наред

Инж. Красимир Стоянов,
прокурист на ХОБАС България ЕООД,
член на УС на БАВ

Господин Стоянов, отскоро сте член на Управителния съвет на БАВ (Българска асоциация по водите). Как се стигна до избирането ви на тази позиция?
Общото събрание на БАВ протече конструктивно, но както обикновено, имаше редица конкуриращи се кандидатури за новото ръководство на асоциацията. Очакванията и желанието на членовете бе да се даде импулс за много по-активна работа в подкрепа на водния сектор в България. Благодарен съм както на хората, които активно са ангажирани в оперативната работа на асоциацията и които издигнаха моята кандидатура, така и на всички членове на асоциацията, които ми гласуваха доверие.
Какви цели сте си поставили с участието в БАВ и как смятате да ги осъществите?
Ние от управителния съвет на асоциацията искаме тя да подпомага работата на държавните органи, отговорни за водния сектор – основно МОСВ и МРРБ, да се включи в изработването на Националната стратегия за развитие на водния сектор, да дава становища, мнения и препоръки за усъвършенстване на нормативната база, както и по всеки актуален проблем от нейната компетентност. Приоритет е сътрудничеството с ВиК операторите, общините, гилдията на проектантите, международната дейност и т.н. Постигането на значими резултати изисква както изграждането на подходяща структура, така и въвличане на все повече експерти в оперативната работа. Аз лично смятам да отделя време и енергия и да се включа активно в дейностите, в които мога да бъда полезен.
Как бихте коментирали състоянието на ВиК сектора в страната?
Както е добре известно, ВиК инфраструктурата е значително амортизирана и с недостатъчно покритие. Необходимо е тя да бъде обновена и разширена, да се изградят огромен брой пречиствателни станции за отпадни води, а също язовири и редица други съоръжения. Това беше и причината ЕС да отпусне сериозен финансов ресурс по оперативна програма „Околна среда” за сектора. Икономическата криза повлия негативно на способността на ВиК операторите да инвестират собствени средства в обновяването и модернизацията на мрежите. Трябва да се подчертаят няколкото успешно реализирани или приключващи проекта, осъществени с финансиране от предприсъединителните фондове на ЕС и от Европейската банка за възстановяване и развитие в Бургас, Варна, Русе, Стара Загора и Пловдив. Надеждата е сериозните инвестиции да стартират масово и да бъдат двигател за излизане от кризата.
Смятате ли, че европейските стандарти в сектора са постижими в обозрим порядък у нас?
Европейските стандарти означават устойчиво развитие на основата на високо качество на изпълняваните проекти. Средствата, които са осигурени от фондовете на ЕС за сектора, идват сега и веднъж и трябва да се използват по най-добрия начин. Ние трябва да изградим инфраструктура, с гаранция, че ще работи безпроблемно десетилетия наред, при ниски разходи за експлоатация. Това означава най-нови технологии, модерно проектиране и изпълнение, високо качество на влаганите материали.
Предстои изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Какви, според вас, трябва да бъдат процедурите по избора на изпълнител?
Според мен на всички е ясно, че парите на европейските данъкоплатци трябва да се харчат прозрачно, разумно и ефективно. В противен случай следват санкции и си създаваме лош имидж. Трябва да се учим да работим така, че парите на българските данъкоплатци да бъдат харчени по същия начин – оптимално. Добре известно е, че добрите и правилни технически решения не са евтини. Затова е необходимо да се отчита освен цената на първоначалната инвестиция и това дали съоръжението ще работи следващите 20 или 50 години, както и колко ще струва експлоатацията му.
Как оценявате свършеното от ХОБАС България до момента и в каква посока смятате да развивате търговската политика на фирмата в бъдеще?
Последните две-три години бяха успешни за HOBAS в България, най-вече вследствие на сериозните инвестиции, направени в сектора. Справяме се сравнително добре в условията на криза и това се дължи на факта, че политиката ни на работа е базирана на дългосрочност и устойчиво развитие. Основен текущ проблем за нас са забавените плащания. Както повечето западноевропейски фирми и ние сме кредитирали българските строителни компании със значителен финансов ресурс за реализиране на проектите, а плащанията от държавата към строителите и съответно към нас са сериозно забавени.
Що се отнася до търговската ни политика, тя традиционно е насочена към това да предоставяме знанието и опита ни, натрупан в годините, на проектантите и строителите в България. В тази насока в началото на юни организираме международен семинар с цел представяне на добрите практики на HOBAS в Централна и Източна Европа. Не спират и усилията ни да правим инструктажи и обучения на строителите, инсталиращи стъклопластови тръби, да следим и коригираме работата им, когато е необходимо.
Top