Интервю с Валентин Василев, управител на ВиК Пловдив

Начало > Интервю > ВиК инфраструктура в България - специално издание

Инвестираме непрекъснато в автоматизирани системи за управление на водоснабдяването

Представете накратко дружеството, което оглавявате.
ВиК - гр. Пловдив е еднолично дружество с ограничена отговорност, образувано с държавно имущество. Дружеството е оператор на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на всички населени места в Пловдивска област. Основните му дейности са доставяне на питейна вода, поддържане на канализация, пречистване на отпадъчни води, инженерингови услуги. ВиК, гр. Пловдив е сертифицирано по 5 световни стандарта. Принципал е държавата с представител МРРБ.

Кои са основните предизвикателства пред дружеството към момента?
Основните предизвикателства на компанията са основните й приоритети. В трудното икономическо състояние, в което са поставени всички компании и фирми в момента, независимо от сектора, в който развиват дейността си, предизвикателствата са на базисно ниво. Ние се опитваме не само да задържим нивото на поддръжка като ВиК оператор, но и да надскочим основните трудности, които стоят пред нас. Това се отнася както за ремонт и обновяване на водопроводната и канализационна мрежа, така и за ангажимента ни към потребителите. Развихме основната линия на работа по събираемостта като един регулярен процес, в който потребителите също да приемат ползването на вода като консумация, към която имат задължения и ангажимент по погасяването им в указания срок. Това маркира нашите възможности за работа в посока "удовлетворение на клиента" - да бъде по-качествено обслужен, по-добре осведомен. За оценка на работата основен критерий е самият потребител. Основно предизвикателство е самата "удовлетвореност" на потребителя. Предизвикателство е необходимостта от по-интензивна комуникация с него. В тази връзка беше открит Кол център - за бърз и лесен достъп до информация от всички аспекти, както при всички останали водещи фирми.

Кои са актуалните проекти, по които работи ВиК Пловдив?
ВиК работи по редица проекти с различни общини както за подмяна и реконструкция на стари водопроводи, така и за изграждане на нови, т. е. при нови регулации на населени места, водоснабдяване на нови абонати. Сътрудничим с общините при съвместни дейности - при подмяна на улични настилки, ние подменяме вик частта. Такава съвместна работа изпълняваме в момента с община Пловдив в гр. Пловдив в няколко локации - комплекс "Южен", по бул. "Христо Ботев" в два етапа, ул. "Пере Тошев". В областта извършваме подмяна на довеждащи водопроводи (гр. Карлово, гр. Асеновград), подмяна на магистрална и канализационна мрежа. Можем да се похвалим с една добра комуникация с различните общини и съответните  кметове, с което се надяваме да постигнем по-добри общи крайни резултати, т. е. удовлетвореност на потребителя.

Актуален проект, който също така представлява интерес за нас за участие е във връзка с разработване на регионални генерални планове на водоснабдяване и канализация. Изразили сме становище за включването в краткосрочната му инвестиционна програма на два проекта: единият за гравитачно водоснабдяване на община Пловдив и още 5 общини от "Каскада Въча" и втори - за изграждане на южен обходен колектор, който ще поеме отпадъчните води в южната част на гр. Пловдив, кв. Коматево, кв. Прослав, кв. Остромила, кв. Беломорски, с. Брестник, с. Белащица, с. Марково, с. Брани поле и гр. Куклен.

Също така ВиК - гр. Пловдив е асоцииран партньор по програма ОПОС с много общини в Пловдивска област: Хисаря, Асеновград, Кричим, Стамболийски, Марица, Първомай, Карлово, Пловдив, Раковски, Сопот и Лъки. Дружеството има декларации за асоциирано партньорство с тях по проекти, които се очаква да стартират относно изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа,строителство на довеждащ колектор и т. н.

Какви инвестиции и мерки предвиждате в краткосрочен и дългосрочен план за подобряване на състоянието на водопроводната мрежа, ограничаване на авариите и загубите на вода?
ВиК - гр. Пловдив изпълнява планово инвестиционна и ремонтна програма. И двете програми са насочени към подобряване състоянието на водопроводната мрежа. Инвестиционната програма на дружеството се прави на база ВиК услуги като компоненти. Освен за инвестиции, ВиК влага сериозни средства и за ремонтна дейност, или ремонтна програма. Тя се структурира по разходи за авариен ремонт, текущ ремонт и асфалтови настилки. Това ще доведе до ограничаване на авариите и загуби по ВиК мрежата. За оптимизиране на процеса ние инвестираме и в автоматизирани системи за управление на водоснабдяването за регулиране на налягането в референтни граници - с цел предотвратяване на хидравлични удари и последващи аварии.

В каква степен са заложени новите технологии в дейността Ви? Посочете проекти в областта.
Бъдещето е в новите технологии. ВиК - гр. Пловдив прилага безизкопни технологии от няколко години в двете си основни направления - водоснабдителни мрежи и канализационни системи.

Един от първите ни мащабни проекти беше през 2009 г., а именно: изграждане на дублиращ водосток на северен открит отливен канал, под жп линията Пловдив - Скутаре и околовръстен път "Изток". Осъществяването на проекта беше чрез технологията "микротунелиране". Обектът беше с висока сложност на техническо изпълнение поради нетипичността на ВиК трасето - непосредствено до река, под железопътна линия и околовръстен път.

Проект с приложение на безизкопна технология, по т. нар. метод "тръба в тръба", осъществихме при втори етап от реконструкция на магистрален водопровод по бул. "Пещерско шосе". Така се реши проблемът с изключителния брой аварии на това трасе.
Двете безизкопни технологии по метода "тръба в тръба", чрез "хоризонтално сондиране" използвахме  за реконструкцията на водопровод "Ниска зона" по бул. "Копривщица". Реализирането на този проект елиминира  честите аварии в участъка.
Планираме прилагане на безизкопна технология и на предстоящ проект за ремонт на съществуващ стоманен водопровод по бул. "Никола Вапцаров", гр. Пловдив чрез "пайп бърстинг" технология.

Ние сме първото ВиК дружество, което приложи уникална японска технология за рехабилитация на канализация - "спираловидно навита тръба". Обектът беше на ул. "Лайка" гр. Пловдив и монтажът се осъществи, като се използваха само налични ревизионни шахти с 100% безизкопна дейност.

Този вид безизкопни технологии са изключително подходящи за рехабилитация на стари магистрални водопроводи, тъй като чрез тях максимално се запазва съществуващата улична настилка, не нарушава трафика в района, редуцира разходите по проекта - не се налага възстановяване на настилка, използва се минимум механизация, не на последно място висока степен на безопасност на работа и т. н.Ключови думи: Интервю, Валентин Василев, ВиК Пловдив, Водоснабдяване и канализацияНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top