инж. Иван Иванов, БАВ: Стремим се да развием и наложим инициативата "Знак за качество"

Начало > В и К > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 > 27.09.2016

инж. Иван Иванов, БАВ: Стремим се да развием и наложим инициативата  | Инженеринг ревю, снимка 1
инж. Иван Иванов, БАВ: Стремим се да развием и наложим инициативата

инж. Иван Иванов,
председател на Българската асоциация по водите (БАВ), пред сп. Инженеринг ревю

Тази година се навършват 20 години от създаването на БАВ. Как оценявате развитието на асоциацията през този период?
Като правоприемник на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК) съществуваме от повече време.

Първоначалната идея на БАВ е била да бъде изразител на мнението на експертите и специалистите в сектора и по-конкретно в областта на пречистването на питейни води. Но постепенно с годините смятам, че тази организация се превръща в изразител на мнението на широк кръг от хора, не само на тесни специалисти.

Най-важното е, че се утвърдихме и като добър партньор на всички правителства през изминалия период. Участваме във взимането на стратегически решения и ставаме неизменен фактор в този отрасъл.

За тези 20 години настъпиха ли промени в концепцията на организацията?
Основното изменение настъпи с обединяването на двете предхождащи организации. Но дори след това асоциацията непрекъснато търпи промяна с идеята, че се опитваме да получим по-голяма финансова независимост от нашите членове чрез развиване на странични дейности, които да носят доходи на асоциацията.

Включваме се и в различни проекти по европейски програми. Имаме шанса да бъдем деен участник и да получаваме идеи за развитие от Дунавската водна програма, чиято цел е да подпомага всички подобни асоциации на Балканите, а и въобще в Източна Европа.

Кои според Вас са знаковите събития и постижения в историята на БАВ?
На първо място е създаването на БАВК, след това обединяването на БАВК с Българската национална асоциация по качество на водите (БНАКВ). След окрупняването водеща роля в Управителния съвет получават ВиК операторите.

Те обаче не доминират самоцелно, а винаги съществува паритет между представителите на ВиК операторите, между хората от академичните среди и от бизнеса. Така се получават балансирани решения, които удовлетворяват всички страни.

От определящо значение бе взимането на решение за стартирането на инициативата “Знак за качество”, която общо казано удостоверява качеството на продаваните ВиК продукти на пазара в България.

Тя все още е в процес на развитие, но се усеща, че с всеки изминал месец все повече участници на пазара разбират, че тя е абсолютно необходима, защото се вижда как някои проекти страдат от това, че са били изпълнени с некачествени материали.

Какви предизвикателства срещате в процеса на работа?
Като всяка неправителствена организация, основната трудност е финансирането, макар че към момента се чувстваме стабилни. Необходимо е все пак да имаме някаква сигурност, че сме обезпечени в дългосрочен план.

Друго основно предизвикателство е наличието на много интереси, което от една страна е полезно, но понякога е предпоставка за възникване на спорове. Много е трудно да се балансира между интересите на всички членове в БАВ, след което да излезем с единно становище, удовлетворяващо всички страни.

Какво е значението на БАВ за развитието на водния сектор у нас за изминалите години?
Както споменах, се утвърждаваме като партньор на правителството, независимо кой е на власт. Неизбежно сме търсени, когато се подготвят стратегически документи и се планират законодателни промени.

Бих казал, че доказано нашето мнение се слуша и по този начин сме повлияли със сигурност при изготвянето на Стратегията за управление и развитие на ВиК сектора и други такива документи.

Какви цели сте си поставили в карткосрочен и дългосрочен план?
Те ще бъдат формулирани в петгодишен бизнес план, който предстои да бъде изготвен. Първата стъпка е да се организираме на вътрешно ниво, да имаме активни работни групи по различни горещи въпроси.

Стъпка две е да наложим идеята за “Знак за качество”. Тя е доказано необходима, защото всички материали, които се използват в скъпите инфраструктурни проекти, трябва да се тестват, за да е сигурно, че не са подменени с фалшиви такива. Остава и целта за въвеждането на закон за отделен ВиК регулатор.


Вижте още от В и К


Ключови думи: БАВ, Българска асоциация по водите, Иван Иванов, управление на водите, воден сектор, ВиКTop