Инж. Тодор Буров, МАГНА Пауъртрейн: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕРВИЗА НА ФАНУК БЪЛГАРИЯ ОЗНАЧАВА СИГУРНОСТ И НАМАЛЕН РИСК ЗА КЛИЕНТИТЕ НИ

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2019 • 07.03.2019

 

Господин Буров, бихте ли разказали за дейността на MAGNA в България.

МАГНА Пауъртрейн е част от семейството на MAGNA - технологична компания в сферата на мобилността и един от най-големите доставчици в автомобилната индустрия в света. В България компанията стъпва през 2012 г., когато придобива немската Ixetic, част от която е заводът в индустриална зона Раковски, област Пловдив. През 2014 г. инвестира в разширение и изгражда второ производствено помещение, като увеличава капацитета си два пъти.

В завода на МАГНА Пауъртрейн се произвеждат и асемблират компоненти за хидравлични и вакуум помпи, както и корпуси за раздатъчни кутии. Основна част от обема на машинната обработка са стоманени ротори и алуминиеви корпуси.

 

Вие сте ръководител на отдел "Поддръжка". Какви са основните дейности и отговорности на екипа Ви?

В момента екипът ми е съставен от 25 човека, като отговаряме за над 140 машини. Може би звучи тривиално, но задачата на отдел "Поддръжка" е сравнително проста – стабилно производство с минимум непланиран престой. Зад семплата формулировка обаче стоят много детайли.

По мои наблюдения в повечето заводи все още се работи по стара, добре позната схема – нещо се чупи, служителят го сменя и работата е свършена. На пръв поглед изглежда логично, но важното тук е да се отговори на въпроса какво е довело до повредата – оператор, конструкция на машината, износване или друг външен фактор.

Нашата работа включва мащабен и задълбочен поглед върху всяка машина и система в завода. В аутомотив сектора, не бихме постигнали резултатите и позицията на WORLD CLASS MANUFACTURER без да работим систематично и последователно.

Ако трябва да обобщя – отдел "Поддръжка" в МАГНА Пауъртрейн работи с факти, данни, инструменти за анализ и методи за верификация, когато има проблем с техниката. Ние сме сигурни, че възникналите неизправности са отстранени трайно и рискът от забавяне на доставките за клиентите ни е сведен до минимум.

 

Част от внедреното в завода оборудване е производство на FANUC. Обяснете ни какво се произвежда с него.

Да, към днешна дата в завода работят общо 3 машини Robodrill D21LiA5. С тях произвеждаме алуминиеви корпуси за вакуум помпи. Първата машина дойде при нас през 2012 г., а за да покрием необходимия производствен капацитет, през 2014 г. инсталирахме и останалите 2 машини.

Освен това преди около 3 месеца трансферирахме робот LR Mate 100i от друг завод на MAGNA, който се използва в предмонтажна станция. Разполагаме и с 10 машини MAКINO, които работят с по-стара генерация управление на FANUC.

 

При дейност с международни мащаби като Вашата качеството е от водещо значение. Какво отличава машините Robodrill на FANUC? Какви са основните им характеристики?

За нас основно предимство на модифицирания Robodrill D21LiA5 е, че детайлите могат да се обработват по 5 оси едновременно. Същевременно е възможно да се комбинират и операции по пробиване и фрезоване, което е необходимо в конкретния случай. При това са компактни и удобни за работа.

От изключителна важност за нас е и фактът, че робомашините на FANUC ни осигуряват необходимата прецизност. Още един плюс на Robodrill според мен е високооборотният шпиндел и бързата смяна на инструментите. Така успяваме да постигнем изискванията на клиента за качеството на обработваните повърхнини, както и тактовото време.

 

Каква е производителността на Robodrill D21LiA5?

Към момента трите машини работят на трисменен режим по 5 или 6 дни седмично. Всяка от тях произвежда по над 800 детайла за денонощие. Ако някоя от тях не е в изправност, това за нас означава големи производствени загуби и тогава е изключително важно да можем да разчитаме на бърз и компетентен сервиз от страна на FANUC.

 

Какви са впечатленията Ви от сервизните услуги на ФАНУК България?

Сервизните инженери на ФАНУК България познават отлично оборудването. Бързо изясняват възникналия проблем и адекватно го разрешават. Ефективни са и не ни губят време и ресурси.

 

За какви дейности прибягвате до сервизните услуги на FANUC?

Необходима ни е помощ предимно при планирането и ремонта на сложни механични възли, когато има специфичен проблем, непознат за нас. Когато това се случи, сме спокойни, че съответният инженер ще анализира ситуацията и ще извърши сервиза по най-добрия възможен начин.

Това означава, че необходимите резервни части ще са заявени и доставени преди ремонта да е започнал, което съкращава времето за отстраняване на аварията и позволява гъвкаво планиране на производството.

 

Можете ли да посочите какво е времето за реакция на сервиза на FANUC?

Аз самият понякога се изненадвам от бързата им реакция. Обикновено, сервизните инженери успяват да реагират в рамките на 24 часа. Разбира се, силен мотивационен фактор е и нашият бизнес, който не търпи отлагане на решенията.

 

Доволни ли сте от наличието и качеството на резервните части на FANUC?

Да, разбира се. Един от безспорните позитиви на FANUC спрямо други производители, е, че всички резервни части са налични, докато дадена машина е в експлоатация. При нас има техника на повече от 10 години, като не срещаме особени трудности с доставката на резервни части.
Освен това, използвайки оригинални резервни части, можем да разчитаме и на правилен монтаж, както и на едногодишна гаранция.

 

Една от услугите, които ФАНУК България предлага, е консултация по телефона. Вие възползвали ли сте се от тази възможност?

Да, като и в този случай се радвамe на навременна и адекватна реакция.
Съветите, които аз и колегите ми получаваме, са в правилна посока и действително са ни от полза. В този случай отново доверието играе важна роля.

Сервизните инженери на FANUC познават както нас и работата ни, така и оборудването, което използваме. С годините сме изградили добри партньорски отношения, така че инженерите от сервиза на ФАНУК България могат да преценят кои дейности могат да ни делегират по телефона и кога се налага тяхната лична намеса. Това още веднъж ни спестява време и средства.

 

Бихте ли заложили на марката FANUC и сервизните услуги на ФАНУК България отново?

Като се има в предвид качеството на оборудването, както и наличието на сервиз в България и конкурентната им цена на пазара – да, бих се доверил отново на марката.
Също така мога да заявя, че ако дадена машина, произведена от FANUC, се експлоатира правилно, нуждата от намеса на сервизен инженер би била не повече от 1 път годишно.

Най-голямата тежест, която накланя везните в ползва на FANUC е, че мога да разчитам на способни и квалифицирани инженери, с които комуникирам свободно и ефективно. При това те са на само около 100км от завода на MAGNA – пренебрежимо разстояние в днешно време.

 

В обобщение на нашия разговор – какво е за Вас FANUC?

FANUC означава партньор от световна класа!


 

 

 

www.fanuc.bg

 

 


Вижте още от Машини


Top