Инженеринг Ревю форум: избор на решение за инсталиране на устройства за защита от пренапрежение в жилищна сграда...

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2007

Уважаеми колеги, предложете технически и икономически целесъобразно решение за инсталиране на устройства за защита от пренапрежение в жилищна сграда. Необходимо е изделията да осъществяват защитната си функция, както по отношение на общата електрическа инсталация в къщата, така и по отношение на инсталираната система за допълнително производство на електрическа и топлинна енергия на базата на фотоелектрични соларни панели.

Основното електрическо захранване на къщата се осъществява централно - от местното електроразпределително дружество, посредством въздушен електропровод. Главното разпределително табло, което е и електромерно, е разположено на приземния етаж на двуетажната постройка. В него са монтирани главен автоматичен прекъсвач, модулни автоматични предпазители, допълнителни модулни устройства и дефектнотокови защити. Електрическата захранваща мрежа е еднофазна трипроводна, тип TN-S. Мълниезащитната система на сградата се състои от инсталиран външен неизолиран мълниеотвод (прътов мълниеприемник) и два токоотвода, свързани към заземителния контур.

Системата за производство на електрическа енергия на базата на фотоелектричните панели включва следните компоненти - 10 броя соларни панели (модули), инсталирани на покрива на сградата; зависим инвертор, монтиран на приземния етаж в съответно помещение; комплект свързващи кабели и разпределителни кутии за постояннотоковата част на системата (между фотоелектричните клетки и инвертора); кабелна линия от инвертора до главното табло. Всеки от соларните панели е с инсталирана мощност 165 W, номинално напрежение 24 V, размери В/Ш/Д - 1237/1082/38 мм, тегло 18 кг. Инверторът е с инсталирана мощност 1300 - 1850 W, входящо постоянно напрежение 150 - 400 V DC (макс. 500 V), максимален входящ ток 10 А, изходно напрежение 230 V(+10/-15%), честота 50 Hz (±0,2%). Дължината на кабелната линия между него и главното табло е около 12 м, а до фотоелектричните панели около 20 м.

Според техническите изисквания, катодните отводители (вентилни отводи) трябва да бъдат модулно изпълнение за монтаж на DIN шина, да съответстват на международния стандарт IEC 61643-1, да са изработени на основата на искрища и/или варистори. Препоръчително е да предоставят възможност за индикация на работното им състояние. С оглед пълнота на решението е желателно предложеното техническо решение да съдържа схема с препоръчителното местоположение за инсталиране на защитните устройства.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената
техническа задача на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс: 02/818 38 00
или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните
телефони: 02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
Top