Инженеринг ревю форум - Решение за замяна на хладилен агент

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Кой би бил най-подходящият хладилен агент за замяна на използвания R22 в съществуваща хладилна инсталация, изградена в завод от областта на хранително-вкусовата индустрия. Хладилната инсталация е с мощност от порядъка на 200 kW. Работи с охладена вода, добита чрез фреон 22. Подаващият кръг е с температура 5 °С. Температурата на връщащия кръг е 10 °С. Какви са възможностите за преоборудване на инсталацията за работа с нов хладилен агент, съответстващ на съвременните изисквания за екологосъобразност. Структурна схема на инсталацията е показана на фигурата.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00
или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9

За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32
Top