Инженеринг ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

В отговор на откритата в брой 7/05 г. на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво би било оптималното техническо решение за разбъркване на суспензия с относителна плътност 1,15 спрямо водата в предприятие от областта на химическата индустрия", публикуваме предложения на специалисти от фирми, предлагащи миксери. Допълнително е известно, че суспензията се разбърква с реагент - киселина с pH в диапазона между 4 и 8 в продължение на 15 - 30 минути, след което с цел декантиране разбъркването се прекратява за период от 0.5 до 1 час. Суспензията е вид металоорганика. Целта на разбъркването е единствено осигуряване на по-добър контакт между суспензията и реагента. Температурата на киселината е в диапазона от 15 до 40 °С. Процесът на разбъркване се извършва в два басейна за третиране на химическа отпадна вода, всеки от които с пълен обем 110 m3, дълбочина 3 m и напречно сечение 5х7 m.

Задачата се решава с бъркалка с пропелер, тип sabre

Уважаема редакция, поставената в списание Инженеринг ревю задача съдържа няколко въпроса, които следва да бъдат взети под внимание. На първо място трябва да се изясни въпросът за процесите, протичащи в двата резервоара. Тъй като в задачата се твърди, че става въпрос за предприятие от областта на химическата индустрия, би могло да се предположи, че освен чисто физически примеси, отпадните води съдържат и химически съединения, които трябва да бъдат неутрализирани. По всяка вероятност двата резервоара са свързани последователно и във всеки от тях протича различен процес. Това предопределя различни режими на работа на използваните съоръжения в резервоарите. Задачата би могла да се реши, като във всеки резервоар се постави по една бъркалка с пропелер тип sabre. Сред характеристиките на този вид работен орган е създаването на аксиални потоци. Осигуряваният от пропелерите тип sabre помпажен ефект, допринася за постигане на много добро хомогенизиране на средата, включително и ако някой от компонентите е в твърдо (прахообразно) агрегатно състояние. Тъй като в условието на задачата е посочено, че резервоарите са с правоъгълно сечение, би могло да се помисли за поставяне на две бъркалки във всеки резервоар. Това техническо решение ще допринесе за по-доброто хомогенизиране на суспензията в целия й обем.

Много често при пречистването на отпадни води се използват флокуланти. За правилното протичане на процеса флокулация работният орган на бъркалката трябва да има специална форма и ниска скорост на въртене. С цел оптимизиране работата на бъркалките във всеки момент, би било рационално двигателите им да се оборудват с честотен регулатор. Това ще позволи бърза промяна на оборотите на вала на бъркалката и оптимизиране на протичането на процесите в резервоарите. Тук е мястото да споменем, че много важен елемент от една пречиствателна система е точното дозиране на съответните реагенти. При изграждането на едно пречиствателно съоръжение трябва да се подберат и подходящи като параметри и съобразени с естеството на реагентите дозиращи помпи.

инж. Константин Димитров, eксперт в Prostream Group

---

Предлагаме два варианта на бъркалки за решаване на задачата

Уважаеми колеги, през 2003 г. производителят на помпи и помпени системи Wilo закупи немската компания EMU, специализирана в развоя и производството основно на потопяеми помпи и съоръжения за пречиствателна техника. След обединението компанията Wilo EMU предлага сондажни помпи с параметри до 1000 л/с дебит и 600 м напор, помпи за канализационни води с дебит до 3000 л/с и 95 м напор, техника за пречиствателни станции, както и бъркалки, миксери и аератори. На база публикуваните в списание Инженеринг ревю технически параметри, специалистите от Wilo EMU предлагат два варианта на бъркалки, с които би могла да се реши задачата. Основание за предложените решения е убеждението ни, че посредством използването и на двата вида бъркалки могат да се постигнат посочените в запитването параметри.

Първият вариант включва бъркалка Wilo EMU TR40.74-8/16. Техническата спецификация на бъркалката обхваща: номинална мощност 2750 W; скорост на въртене на лопатките 11.8 s-1; консумирана мощност в работната точка 2400 W; диаметър на лопатките 0.4 м и разстояние до водното ниво 0.7 м. Вторият вариант в решаването на задачата се базира на бъркалка Wilo EMU TR50.50-2.25-6/8 с номинална мощност 1750 W. Други характеристики на бъркалката са скорост на въртене на лопатките 4.17 s-1; консумирана мощност в работната точка 1200 W; диаметър на лопатките 0.5 м и разстояние до водното ниво 0.9 м.

Специфика на първия вариант за решаване на техническата задача са по-ниските първоначални разходи, свързани със закупуването на бъркалката. Вторият вариант се отличава с двойно по-ниски експлоатационни разходи. Компанията Wilo EMU предлага цялото оборудване за доокомплектоване на бъркалките, включително необходимата апаратура за потапянето и изваждането им, както и всички защити за тяхната продължителна експлоатация. Бъркалките и миксерите, произвеждани от Wilo EMU работят напълно потопени и са пригодени за непрекъснат работен режим във водни басейни. Турбулентните течения, които се създават при тяхната работа не позволяват задържането на мазнини и твърди частици по водната повърхност. Основното приложение на миксерите и бъркалките на Wilo EMU е в пречиствателни станции.

Инж. Калин Гевезов, мениджър продажби направление ВиК във Вило България

---

Задачата се решава чрез монтиране на миксери с мощност 2.6 kW

За решаване на поставената в списанието задача използвахме възможностите, които предлага специализираната програма Mixsel на компанията ABS. След въвеждане на посочените данни за размера и формата на резервоара, вида и особеностите на флуида и процеса, програмата автоматично генерира предложение за решаване на техническата задача. Изброените изисквания се удовлетворяват напълно чрез монтирането на миксер RW2022 S13/4 във всеки от резервоарите. Общата инсталирана мощност на двата миксера е 2.6 kW. Основните технически преимущества на предложеното от нас техническо решение са съчетанието на простота, надеждност и ефективност.

Тодор Стефанов, управител на КСЕЛЕКС

----

Препоръчваме използването на миксер 120 GFAU

Уважаеми колеги, считаме, че техническата задача би могла да се реши успешно с миксер 120 GFAU, произведство на чехския комбинат СИГМА 1868 - Лутин. Миксерът 120 GFAU е предназначен за разбъркване и хомогенизиране на замърсени води, високовискозни среди, битово-фекални води с обемна концентрация максимум 14%, имащи съдържание на едрозърнести и влакнести вещества.

Сферата на приложение на миксерите 120 GFAU вклюКлючови думи: КСЕЛЕКС, КСЕЛЕКС, КСЕЛЕКСНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top