Инженеринг Ревю Форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

 

В отговор на поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема "Каква помпа като тип, конструктивни специфики и технически характеристики би била подходяща за захранване с масло на подгряващата система на реактор", в настоящия брой публикуваме мненията на специалисти от фирми, предлагащи индустриални помпи на българския пазар. Известно е, че маслото, изпълняващо ролята на топлоносител, е машинно AGIP ALARIA 3 HP с температура 320 °С. Според информация на специалистите по поддръжката от предприятието, маслото е чисто - без примеси. Необходимият дебит, осигуряван от помпата, следва да бъде 4 м3/ч, при поддържано налягане на изхода й в размер на 0.5 бара.

Невъзможно е налягането да е 0.5 bar

Уважаеми колеги, въпросното масло би могло да се използва като топлоносител с параметри 320 °С и дебит 4 m3/h (равен на 67 l/min), само ако налягането му е над 1 bar. Налягане 0.5 bar всъщност е вакуум (под атмосферно налягане). Това не е възможно в помпена система, защото маслото интензивно ще се изпарява. Ако допуснем, че налягането след помпата е 2 bar или по-високо, маслото трябва да се транспортира със зъбна помпа. Роторът и статорът трябва да са изпълнени от титан или комбинация от титанова стомана, за да издържат на високата температура. Фирма ЕКОТОП предлага такива помпи, включително специално изпълнение. Препоръчително е да ни бъде предоставена схема на инсталацията, за да можем правилно да оразмерим необходимата помпа.

проф. д-р инж. Димитър Киров,
президент на Екотоп

Предлагаме херметична взривозащитена помпа

Уважаема редакция, във връзка с поставената в сп. Инженеринг ревю техническа задача, включваща избор на циркулационна помпа, подходяща за захранване на реактор с машинно масло с температура 320°С, предлагаме използването на серийна херметична взривозащитена помпа. Тя е подходяща за транспортиране в стационарни условия на над 500 вида неутрални, химически агресивни и съдържащи вредни вещества течности и втечнени газове, чиито пари могат да образуват с въздуха взривоопасни смеси с температура от
-100 до +440 °C, с плътност от 0.5 до 1.6 т/м
3. От публикуваните данни в условието на задачата не става ясна конструктивната дължина на реактора и дали на входа и на изхода му има кранове, които да създават загуби по пътя на флуида. По тази причина, предлаганата от Литекспорт помпа се характеризира с изходно налягане 1,6 ±0,05 бара в зависимост от плътността на флуида и дебит, вариращ от 2 до 8 м3/h. Помпата е с външно охлаждане на вградения статор. Общият вид на помпата може да види на фигурата.

инж. Илия Варзанов, представител на Молдова Хидромаш - Руския Военно-промишлен комплекс, за региона на Балканите

 

Целесъобразно е използването на помпен агрегат тип HCD 32-160

По повод поставената в сп. Инженеринг ревю техническа задача, предлагаме транспортът на маслото в реактора да се осъществи с помпен агрегат, тип HCD 32-160, производство на италианската компания FindeR. Техническата спецификация на агрегата включва Е-мотор 0,55 kW със степен на защита IP 55, номинално напрежение 400 V и 1500 UpM. Това е най-малката от серията HDC помпи, разработени за транспорт на топлоносители - масла, с температура до 350 °С, работно налягане 16 bar, дебит до 350 m3/h и напор до 100 m. От фирмената компютърна програма за избор на помпи получихме хидравличната характеристика на машината. Всички реномирани производители на помпи предлагат подобна гама, като в много страни тези помпи са стандартизирани по хидравлични параметри и размери. Общото между конструкциите на всички производители е стремежът за отдалечаване на лагерите от "горещата" зона. Показател за това е температурният градиент. На фигурата е показан външният вид на помпата.

инж. Георги Ацинов,
управител на
Пумпен-Инженеринг - Г

Предлагаме използването на процес-химически едностъпални помпи

Уважаеми колеги, базирайки се на богатия опит на нашата фирма в приложението на продуктите на чешкия комбинат "СИГМА" при транспортирането на тежки и леки компоненти на въглеводорода - керосин, масла, бензини, отоплителни масла, пропан, бутан, амоняк и др., предлагаме поставената техническа задача да се реши чрез използването на процес-химически едностъпални помпи от типа NET. Те намират приложение както в нефтопреработвателната промишленост, така и в горещите химически производства за транспортиране на широк асортимент от химически активни флуиди. Тежките условия на работа поставят пред процес-химическите помпи високи изисквания, както конструктивни, така и материални, предвид необходимостта от надеждност на експлоатация в процеса на производство на въглеводороди, и висока корозионна устойчивост. Помпите от типа NET са подходящи за работа с флуиди, имащи температура до 450 °С и плътност в диапазона от 480 до 1200 кг.м3.

Конструкцията на помпите NET е хоризонтална едностъпална спирална, с проточна част, която е разположена перпендикулярно на главната хоризонтална ос. Проточната част е уплътнена с плоски уплътнения. Смукателният тръбопровод е разположен радиално и е насочен, както и нагнетателният тръбопровод, нагоре, така че образува спирала. Роторът се състои от вал, работно колело със закрепваща гайка и защитна втулка на вала. Добре е балансиран. Многолопатковото работно колело е със закрита конструкция и е снабдено от двете страни с взаимозаменяеми уплътняващи пръстени. Валът на помпата е разположен на лагери, които се смазват с масло. Възможно е в съответствие с условията на работа, маслото да се охлажда с вода, протичаща през охлаждащи камери около камерата на лагерите. Двойка радиално-опорни лагери осигуряват ротора аксиално в двете направления. Въртящият момент от двигателя се предава чрез еластичен съединител с приставка, която осигурява възможност за бързо разглобяване и смяна на ротора на помпата без необходимост от отстраняване на смукателния и напорния тръбопроводи и двигателя.

Поставената задача с конкретни параметри - дебит Q = 4m3/ч и поддържано налягане на изхода - 0,5 бара, се решава с помпа модел 40-NET-180-10-YC. Диапазонът на дебита Q e от 1,25 l/s до 5,5 l/s, а налягането от 0,27 до 1,2 бара при 1450 оборота в минута. Проточната част на помпата е легирано изпълнение на базата на хром-никелово-молибденова стомана, а корпусът на лагера - от висококачествен сив чугун.

инж. Камен Савов,
управител на СИГМА България

Изборът ни е едностъпална центробежна помпа

Използването на масло като термоносител намира широко приложение в индустрията, тъй като позволява пренасянето на топлинна енергия, без прилагането на високи налягания в мрежата. В момента горната термична граница е около 400 °C. С развитието на системите за пренос на термични масла са разработени и стандартите DIN 4754 и EN733, на които отговаря и предложената помпа. От конструктивна гледна точка това е едностъпална центробежна помпа с лагерно тяло. Всички части, подложени на налягане, са от сфероидален чугун. Веднага след хидравликата е монтирана "термична преграда", състояща се от подвижна "термична" втулка върху вала и преминаваща в малък радиатор. Целта е да се постигне рязко понижаване на температурата на работната среда, която преминава като тънък слой между втулката и вала, а след това се охлажда в радиатора. Този процес се илюстрира добре от термична диаграма.

Уплътняването на вала става посредством множество радиални пръстени или чрез челно механично уплътнение. В предната си част валът лежи на плъзгащ лагер, смазван от работната среда, а в другия край - обикновен лагер в лагерен носач. Тук температурата е ниска и не е необходимо специално смазване. Помпата е конструирана така, че позволява изваждане на хидравличната част без демонтаж на корпуса от тръбопровода, което представлява сериозно предимство от гледна точка сигурността на обслужващия персонал. Изчисляването на помпения агрегат е направено въз основа на опита ни при транспортиране на базови термомасла, тъй като в заданието липсват данни за цитираното масло - плътност и вискозитет при работни условия. По тази причина не е предложен и защитен срещу експлозия двигател, както и сертификат АТЕХ, тъй като отсъстват данни за околната среда.

Предложената от Стерлинг Зихи България помпа е с присъединителни размери на смукателната страна DN 50 и PN 16 и на нагнетателната страна DN 32 и PN 16. Техническата спецификация на помпата включва дебит 4 m3/h, налягане 0.5 bar, консумирана мощност 0.1 kW, обороти 1450 min-1, нетна положителна смукателна височина 0.5 m. Помпата е с широчина на работното колело 134 mm, допустима температура 340 °С, кинетичен вискозитет 3.3 mm2/s и др. Двигателят е с мощност 0.25 kW, номинално напрежение 230/400 V и обороти 1500 min-1.

инж. Румен Караиванов, управител на
Стерлинг Зихи България

Подходящи са помпи с магнитно задвижване

Уважаема редакция, на българския пазар се предлагат различни помпи, които са подходящи за изпомпването на масло AGIP ALARIA 3 HP с температура  320 °С и дебит 4 м3/ч при поддържано налягане на изхода в размер на 0.5 бара. Ние препоръчваме задачата да се реши чрез използването на серията помпи с магнитно задвижване, серия UTS. Тези помпи с тяло и работно колело от неръждаема стомана AISI 316L са производство на компанията CDR Pompe S.P.A. За даденото приложение помпата може да бъде окомплектована с взривообезопасен електрически двигател изпълнение Eex-d, с обороти на въртене 2900 rpm, 400/3/50. Характерна за помпите от тази серия е възможността да изпомпват течности с широк диапазон температура - от много ниска (до -30 °С) до много висока (+320 °С).

Серията UTS е проектирана в съответствие с международните стандарти ISO 2858 и DIN 24256. Сред предимствата на помпите с магнитно задвижване са компактният дизайн и липсата на уплътнения на вала, което осигурява херметичност и им позволява да работят в непрекъснат режим. Също така помпите UTS се характеризират със сведени до минимум разходи по поддръжката им.

инж. Георги Георгиев, търговски директор
на Тапфло
Top