РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2022 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2022 > ИПОИПО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИПОНашата енерrия
работи эа вас!

Power
Generation


ДИЗЕЛОВИ
ГЕНЕРАТОРИ

Доказана надеждност
Ниски експлоатационни разходи
Безупречен монтаж и обслужванеОФИЦИАЛЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ
София
ул. Резбарска 47
тел. 02 971 9549
office@ipo-bg.com

www.ipo-bg.com

 


Top