iQvolution Bulgaria дистрибутор на FARO

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

От август т.г. фирма iQvolution Bulgaria, доставчик на услуги, включващи сканиране и моделиране на сгради и съоръжения, е дистрибутор на американската компания FARO за България и Македония, заяви инж. арх. Стоян Тодоров, управител на iQvolution Bulgaria. Компанията FARO e специализирана в производството и продажбата на преносими компютъризирани инструменти за измерване на геометрични величини. Основни направления в производствената гама на FARO са преносима 3D измервателнa система с антропоморфна кинематика FARO ARM, преносима сканираща система FARO Laser Scanarm, преносима система за измерване на геометрични величини чрез лазер FARO Laser Tracker, лазерен скенер FARO LS880, предназначен за бързо заснемане чрез сканиране на големи сгради и съоръжения. "Основни целеви групи клиенти на FARO в страната са фирми, занимаващи се с производство на инструментална екипировка; машиностроителни заводи; фирми, извършващи ремонт и поддръжка на тежко инвестиционно оборудване и транспортна техника; големи компании от тежката, химическата и минно-добивната промишлености, енергетиката; проектантски фирми, разработващи проекти за реконструкции на сгради, съоръжения и инфарструктура, както и институции, занимаващи се с реставрация и опазване на паметниците на културата", коментира г-н Тодоров.
Top