РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияЦиркуляр С Малък Диаметър
Мини Майстор

Циркуляр с Малък Диаметър
С Уникална Малка
Пластина с 2 Режещи Ръба

Две Системи на Присъединяване
Мулти - Мастър и ФЛЕКСФИТ

10 Х Увеличена

Малка Пластина с

2 Режещи Ръба

Охлаждане с високо Налягане

Лесна за Употреба

Икономична

 

ИНТЕЛИГЕНТНО МЕТАЛОРЯЗАНЕ

6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top