РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияУДИВИТЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ


ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРОБИВАНЕ

 

3 Ефективни Режещи Зъба
Самоцентроващи се и с Право Чело
Пластини за Бързо и Прецизно
Пробиване. Отлично Качество на
Отвора и Отвеждане на Стружките
Диапазон: 12 – 25.9 мм

За По-добра Кръглост
и Цилиндричност

Самоцентроване за Отлично
Качество на Повърхнината

Пластини с Право Чело
за Равно Дъно на Отвора

300 % По-бързо


6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bgTop