РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияISCAR усъвършенства линията DO-GRIP, с двустранните пластини DGN/L/R, с подобрена система за закрепване на пластината (патент) за по-голяма стабилност. Искар България ЕООД Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0888 202 713 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com

Top