РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияНяма време за имитации! Не се задоволявайте с малко Използвайте иновативните продукти на ISCAR Съвършено пробиване! ICP/ICK2M Пластини за отлична повърхнина ICFCFRP Пластини за титаниеви сплави ICP/ICM/ICK Пластини за универсални операции FCP Самоцентроващи се пластини с плоско чело HCPIQ Самоцентроващи се пластини за отлична повърхнина ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 apostolov@iscar.iscar.bg Интелигентно металорязане

Top