РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ивас Тех , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехОперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Пълна гама машини за повърхностен монтаж на печатни платки

Технология за SMD монтаж
Стенсил с прецизно лазерно рязане


"ИВАС ТЕХ" ООД | София, ул. Тинтява 15-17 | smtstencil@ivastech.com
www.ivastech.com


Top