РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, юли 2016 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2016 > Ивас ТехИвас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехОперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Пълна гама машини
за повърхностен монтаж
на печатни платки
Технология за SMD монтаж

Стенсил с прецизно лазерно рязане

"ИВАС ТЕХ" ООД | София, ул. Тинтява 15-17 | smtstencil@ivastech.com
www.ivastech.com


Top