РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Изоматик Комплект , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Изоматик КомплектИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ предлага богат набор от технически и
програмни средства за изграждане на завършени системи
за управление и контрол.

<универсални и специализирани програмируеми контролери;
<многоканални регулатори, аналогови мултиплексори;
<трансмитери и галванични разделители;
<комуникационни и периферни устройства;
<захранващи устройства;
<електронни променливотокови и постояннотокови релета (solid state relays).

4002 Пловдив, ул. Георги Измирлиев 61А
тел./факс: 032/640 805, 642 312
e-mail: office@isomaticcomplect.com
www.isomaticcomplect.com


Top