РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кад Пойнт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кад Пойнт



КАД Пойнт - официален партньор на Autodesk над 20 години Официалният партньор на Autodesk за България фирма КАД Пойнт предлага комплексни решения за проектиране в различни сфери. Autodesk Inventor предоставя на инженерите пълен комплект модули за 3D машинно конструиране, кинематични, динамични и якостни симулации, проектиране на инструментална екипировка, визуализация и документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD и 3D данни в общ цифров модел за виртуално представяне на крайния продукт. Развитието на продукта е насочено към повишаване на продуктивността, взаимодействието с други CAD системи, по-голям брой Cloud Services, професионална визуализация и интерактивни средства за обучение. Autodesk Revit 2013 e най-новата версия на BIM базирани продукти от фамилията Revit. В него вече са включени инструменти за архитектурно и конструктивно проектиране, както и за проектиране на сградни инсталации – електро, ОВК и ВиК. С BIM базираните продукти на Autodesk, клиентите пестят време и разходи от скъпоструващи грешки още в проектната фаза. AutoCAD Structural Detailing дава възможност за пълно разработване на проекти на стоманени конструкции във фаза КМ и КМД – от 3D моделиране, до оформяне на чертежите в една и съща работна среда. Генерира файлове за CNC металообработващи машини. Средства за проектиране на стоманобетонни конструкции и документиране на армировъчно планове са част от продукта. С Robot Structural Analysis се извършва статичен и сеизмичен анализ на строителни конструкции по МКЕ (FEA). Оразмеряват се стоманени и стоманобетонни конструкции по над 50 стандарта, сред които и Еврокод. AutoCAD Civil 3D е водещото решение на Autodesk за инфраструктурно проектиране, базирано на Строителния информационен модел. Застъпени са всички проектни дейности за създаване на геодезическа основа, вертикално планиране, пътно и ВиК проектиране.

Top