Как Камакс покорява нови върхове с помощта на Некст Консулт

МашиниФирмени публикации • 25.09.2018

Как Камакс покорява нови върхове с помощта на Некст Консулт

 

КАМАКС е българо-чешка фирма, основана през 1994 г., лидер на пазара за производство и продажба на слънцезащитни продукти и щори. Компанията има 200 служители и реализира своите продукти в над 110 града в България, както и в страни като Германия, Англия, Франция, Белгия, Холандия, Гърция, Румъния, Малта и Македония.

 

Защо КАМАКС решават да търсят бизнес консултант?
Динамичният темп на развитие на Камакс бързо превръща компанията в лидер на пазара за слънцезащитни продукти в България.
Именно бързият растеж и стремежът към внедряване на най-добрите световни практики в дейността провокират ръководството на компанията да потърси партньор, който да окаже съдействие за трансформиране на компанията. Превръщането й в още по-устойчива структура ще гарантира успеха й в бъдеще.
За целта, Камакс се спира на водещата компания за управленско консултиране - Некст Консулт.

„Със сигурност като компания, представяне и клиенти бяхте впечатляващи. Знаехме, че тръгваме с някой, който се е доказал.“ – спомня си инж. Асен Максимов, управител на Камакс.

Партньорството между Камакс и Некст Консулт стартира с комплексна Бизнес диагностика на вътрешната организация, всички бизнес процеси и нивото на тяхната автоматизация. Целта е да бъдат идентифицирани области за развитие на база бенчмаркинг с добрите световни и български практики, както и опита на Некст Консулт с компании от различни индустрии и мащаб.

 

Как Некст Консулт помага за трансформацията на Камакс?
Специалистите от Некст Консулт разработват цялостна дългосрочна програма за развитието на Камакс. Програмата включва прецизиране на дългосрочната бизнес стратегия на дружеството, както и обвързване на тяхното изпълнение с измерими показатели на ниво компания. Организационната структура е оптимизирана с цел по-ясни роли и отговорности на служителите, както и по-ефективна вътрешна комуникация. В производството поетапно се внедряват лийн практики по японската методология 20 Keys®, с цел по-качествено и по-ефективно производство.
За ангажиране на служителите към постигане на резултати, фирмените цели, включително тези по програма 20 Keys®, са сведени до тях чрез система за целеполагане с измерими и качествени показатели. Въведена е и комплексна бонусна схема с цел мотивиране на служителите към оптимално представяне.

„Хората още от самото начало възприеха промяната добре. Особено впечатлени сме от професионалния, но персонален подход на консултантите на Некст Консулт и умелия начин, по който успяха да ангажират служителите ни по време на процеса на трансформация в компанията.“ – споделя инж. Максимов.

 

Резултатите не закъсняват
Две години и половина след началото на партньорството с Некст Консулт, Камакс отчитат изумителни резултати: 

Със съдействието на Некст Консулт, Камакс успява да оформи визията си за дългосрочно развитие и да осигури структуриран подход за нейната реализация.

„Хората вече възприемат нов подход към развитието си. Намалява мисленето от типа: Когато имам време, ще видя! Сега по-скоро се опитват да си изградят план за развитие и да влагат усилие за реализирането му.”
Фокусът върху високото качество на обслужване и удовлетвореността на клиентите е по-силен отвсякога, а позитивната обратна връзка за сътрудничеството с компанията от страна на дилъри и крайни клиенти не закъснява.

„Ако не бяхме започнали да работим с Некст Консулт, имам чувството, че можехме да загубим посоката си. Некст Консулт посочват един връх и той е ясно видим. С тях се качихме на друго ниво и от нас зависи това, което ни научиха, да го прилагаме на практика.” – коментира инж. Максимов.

 


По случай 5-тата годишнина от партньорството си с 20 Keys®, водещата консултантска компания Некст Консулт организира през месец октомври серия от семинари-обучения в София, Пловдив и Варна, на които ще бъдат представени водещата японска методология за Lean трансформация, както и примери от практиката на Некст Консулт в България. 

 

 

Вижте повече за семинарите и се регистрирайте ТУК

 


   

  

Некст Консулт ООД
София 1407, бул. „Джеймс Баучър“ 76А, eт. 3
Телефон: +359 2 865 8436
E-mail: sales@next-consult.com

www.next-consult.com

 

 

Top