РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Коболд България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Коболд България 

Масови разходомери за газ KEC-1
• ”Insertion”, за тръби DN 20…DN 1000
• pmax: 100 bar; tmax.: +180°C
• точност: ± 1 % MV ± 0,3 % FS
• изходи: 2 x 4...20 mA, Pulse, ModBus
• вътрешни броячи: 3 (с нулиране)
• присъединяване: резба G ? (f)
• материал: St. steel 1.4571 / Glass

 

Масови разходомери за газ KEC-2
• ”In-line”, за тръби DN 15…DN 80
• pmax: 40 bar; tmax.: +180°C
• точност: ± 1 % MV ± 0,3 % FS
• изходи: 2 x 4...20 mA, Pulse, ModBus
• вътрешни броячи: 3 (с нулиране)
• присъединяване: резба G ?...G 2(m),
фланци DN 15…DN 80
• материал: St. steel 1.4571 / Glass

 

KOBOLD Rep. Office - Bulgaria, 1612 София, ул. Балканджи Йово 26-28, вх. Б, офис 5
тел./факс 02/ 954 4412, моб. 0884/ 965 246, www.kobold.com, info.bg@kobold.com


Top