Коментар от фирма Вега Стар

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

Вега Стар модернизира оборудването си с европейски средства

Вега Стар със седалище гр. Бяла Слатина е предприятие за производство на зеленчукови и плодови консерви. Основано е през 1996 г. Предприятието се разраства с бързи темпове, като се разширяват пазарите основно в Германия, отчасти Хърватска, Босна и Херцеговина, Словения. От 2001 г. започва реализация на консерви и на вътрешния пазар. Фирмата произвежда над 30 вида зеленчукови консерви в стъклени буркани в множество различни разфасовки. В момента по-голямата част от готовата продукция се реализира на пазара на Европейския съюз, като най-голям относителен дял заема Германия.Със заслужено самочувствие фирмата продължава да разширява международните си пазари и на територията на Канада и САЩ споделят от Вега Стар.

През 2004 г., 2008 г. и 2010 г. са реализирани проекти за реконструкция и модернизация на фабриката. През 2004 г. фирмата е сертифицирана от ТЮФ СЕРТ по Системата за управление на качеството ISO 9001:2000 и НАССР. През 2009 г. системата за управление на качеството на фирмата ISO 9001 успешно е сертифицирана по версия 2008.
Вече е изграден и оборудван

цех за производство на готови месо-зеленчукови храни
в тарелки. С него се цели работата във фабриката да стане целогодишна.
Всяка година във фабриката се правят нови инвестиции и тази политика непрекъснато се развива. През т. г. е модернизирано технологичното оборудване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Производствената база се намира в гр. Б. Слатина и е с площ 91000 кв. м. „Изборът на производствено оборудване в нея е продиктуван основно от предлаганите качествени характеристики на машините, дългогодишните взаимоотношения с партньорите и цената на оборудването”, коментира инж. Евгени Данов, директор САД в компанията.

"Основните фирми доставчици на производствено оборудване са Термохран Инженеринг, Техноинвест Инженеринг, Бета Фест, Индекс 6 и др.", допълва той.
Инж. Данов описва системите за автоматизация в предприятието:
- автоматизирана линия за гъвкави опаковки;
- система за контрол и сигнализация на стерилизационните режими;
- система за контрол на температурата на шнеков нагревател;
- система за автоматично зареждане на дозиращите машини и др.

Контролът по качеството
се осъществява на вход – контрол на качеството и безопасността на доставяните суровини и спомагателни материали; по време на производство – контрол на качеството в контролните точки на технологичния процес и на изход – контрол на показателите на готовата продукция, външен вид, вкус.

В производството са предприети действия по оптимизиране на процесите посредством въвеждане на основните принципи на ефективното производство, организация на производствените процеси и работните места, изготвяне на схеми на работните места, организация на процесите във времето, планиране на производството, контрол и отчет на изпълнението на производствените задачи. Предстои и завършването на внедряването на ERP система през 2013 г.
Дружеството се стреми и към

повишаване на енергийната ефективност
чрез монтиране на соларни системи за топла вода, поставяне на алуминиева дограма с термомост, изолация на стени и тавани, монтиране на машини с по-ниски енергийни разходи и др.

По думи на инж. Евгени Данов, предстоящите в близко бъдеще технологични модернизации са закупуването на пастьоризатор, хоризонтален автоклав, рентген, ваккум дефектоскоп.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top