Конгресът за ЕЕ и ВЕИ от 6 до 8 април 2009 г.

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2008

От 6 до 8 април 2009 г. Виа Експо ще бъде домакин на най-новото издание на международния конгрес за Югоизточна Европа за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). За пета поредна година мероприятието ще се проведе в Националния дворец на културата, София.
В програмата на форума ще бъдат застъпени лекции на теми: Как да привлечем инвестиции в ЕЕ и ВЕИ?; EE като най-важната предпоставка за успешно внедряване на ВЕИ; Фотоволтаични и соларни технологии в Югоизточна Европа; Производство и монтаж на фотоволтаични и соларни системи; Вятърни, геотермални, водни и биорешения; Енергия от отпадъци и други теми. Те ще бъдат представени от експерти от България, Австрия, Германия, Дания, Великобритания, Румъния, Гърция, Турция, Италия и Холандия.
"Паралелната международна изложба ще представи нови технологии, продукти и услуги за оползотворяване на възобновяема енергия и енергоспестяване. Тя е много ефективен начин за достигане до широка целева аудитория и установяване на директни бизнес контакти. Срещите по време на този значим форум са добра възможност за създаване на партньорства и коопериране между български и чужди фирми", заявиха организаторите от Виа Експо.

 Ключови думи: Виа ЕкспоTop