РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Контролтест



Контролтест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Контролтест



Контролтест ООД начало за нас проекти партньори оборудване контакти Добре Дошли! Неразрушаващи методи за контрол Разрушаващи методи за контрол Контрол на ел. съоръжения с работно напрежение до 1000V Надзор на съоръжеиня с повишена опасност www.controltest.eu Централен офис: София 1592 бул. Асен Йорданов 12 тел./факс: +359 2 978 6788 +359 2 978 8114 e-mail: ndt@controltest.eu Плевен: +359 886 990 625 Варна: +359 887 211 443

Top