ЛД: Индустриални вентилатори за пневматичен транспорт

ОВКФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

ЛД: Индустриални вентилатори за пневматичен транспорт | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">

Немската фирма Elektror airsystems GmbH отваря нова производствена база
Фирма Elektror airsystems GmbH, производител на индустриални вентилатори за високо, средно и ниско налягане, наскоро откри в град Вакхойзел край Щутгарт, провинция Баден-Вюртембер завод за индустриални вентилатори и въздуходувки.

Към новопостроената база има специализирано производствено звено за пластмасови изделия. Фирма Elektror airsystems GmbH инвестира близо 10 милиона евро собствен капиталов ресурс за строителни работи, машини и оборудване.

Производството на промишлени вентилатори и въздуходувки обхваща по-специално вентилаторите за директен и индиректен пневмотранспорт, осигуряващи преноса предимно на пластмасови гранули с различни характеристики и размери.

ЛД ООД съвместно с партньора си фирма Elektror предлага инженерингови решения на своите клиенти от машиностроителния бранш, както и на производителите на пластмасови изделия. С помощта на иновативните технологии предлага решения за производствените процеси на гранули и висококачествени пластмасови крайни продукти.

Новата производствена база е изградена с потенциал за бъдещо развитие на площ около 3600 квадратни метра и е проектирана така, че да се разширява поетапно в 4 последователни фази. Това означава, че новото съоръжение реално има възможност в бъдеще четирикратно да увеличи размерите си.

С настоящите производствени мощности фирма Elektror ще успее да увеличи обема на производителността си с над 30 на сто и да реализира готовата продукция на пазара през следващите няколко години.

Проектът за производство и автоматизация на процесите е разработен съвместно с института Фраунхофер в съответствие с изискванията за оптимизиране на конструкцията, логистичните маршрути, производ-
ството, работните места на служителите и енергийна ефективност.


Вижте още от ЛД: Индустриални вентилатори за пневматичен транспорт


Top