РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2022 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2022 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДСерия 23
Цилиндри с автоматично
демпфериране

Цилиндрите от новата Серия 23, които са в съответствие със стандарта ISO 6432 се базират на иновативна патентована концепция за автоматично демпфериране.
В зоната на демпфериране движението е плавно, с намалени нива на вибрации и шум, гарантирайки по-висока надеждност и константно поведение на машината, в която са монтирани.
Серия 23 са цилиндри подходящи за приложения в много сектори- пакетиране, храни и напитки, дървообработване, пластмаса, асемблиране и други.

> В съответствие със стандарт ISO 6432
> Бързо и лесно пускане
в експлоатация (не се изискват ръчни настройки)
> Намалено ниво на вибрации
> Намалено ниво на шум
> Висока надеждност
> Пълен набор монтажни аксесоари


ЛД ООД
компоненти за автоматизация

1592 София
бул. Асен Йорданов 5
e-mail: info@ld-gmbh.com
телефон: 02 931 97 30
www.ld-gmbh.comTop